1. Deneme Sınavı 2. Deneme Sınavı 3. Deneme Sınavı 4. Deneme Sınavı

Bu sınavda giren kişi olarak kimlik bilgileriniz alınmamaktadır.

Lütfen aşağıdaki sorulardan doğru olan cevabı işaretleyiniz. Bu deneme sınavının sonunda size kaç soruyu doğru yanıtladığınız verilecektir. Cevap anahtarı gösterilmeyecektir.

Bu sınavı dilediğiniz kadar tekrarlamanız mümkündür.

Her sayfada 15 soru olmak üzere toplam 150 soru bulunmaktadır.


1. Aşağıdakilerden hangisi neoplastik over kistlerinden biridir?


2. Acil servise akut karın kliniği ile gelen 27 yaşındaki kadın hastada dış gebelik rüptürü teşhis edilmiştir. 1 çocuğu olan hastanın tekrar çocuk sahibi olma arzusu da dikkate alındığında tedavisi ile ilgili olarak en doğru seçenek aşağıdakilerdenhangisidir?


3. Üriner intestinal diversiyon için mide kullanıldığında aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi gelişebilir?


4. Renovasküler hipertansiyonda stenoze olan arterin bulunduğu taraftaki böbrekte aşağıdaki değişikliklerden hangisi görülmez?


5. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden biri değildir?


6. Omuz çıkıkları manüel olarak,çıkıktan en geç ne kadar zaman sonra redükte edilebilir?


7. 70 kg ağırlığındaki bir hastada subkutan lokal anestezi için maksimum güvenilir doz aşağıdakilerden hangisidir?


8. Laparoskopik kolesistektomi yapılan bir hastada intraabdominal CO2 basıncının 15 mmHg' ya çıkarılması aşağıdaki hemodinamik ölçütlerden hangisinin artmasına neden olur?


9. Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkilerinden biri değildir?


10. Travmaya endokrin cevapta kortizol salınımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


11. Aşağıdakilerden hangisi majör travmadan sonra görülmez?


12. Travma sonrasında aşağıdakilerden hangisi artmış TNF-? etkisi ile olmaz?


13. Uylukda 1 x 1.5 cm, üzeri kurutlu, kanamalı, pigmente nevüste ilk yaklaşım ne olmalıdır?


14. Aşağıdakilerden hangisi derinin skuamöz hücreli karsinomları için en sık görülen prekanseröz lezyondur?


15. Meme kanserli bir olgunun değerlendirilmesinde aşağıdaki durumlardan hangisinde mastektomi yapılmamalıdır ?