1. Deneme Sınavı 2. Deneme Sınavı 3. Deneme Sınavı 4. Deneme Sınavı

Bu sınavda giren kişi olarak kimlik bilgileriniz alınmamaktadır.

Lütfen aşağıdaki sorulardan doğru olan cevabı işaretleyiniz. Bu deneme sınavının sonunda size kaç soruyu doğru yanıtladığınız verilecektir. Cevap anahtarı gösterilmeyecektir.

Bu sınavı dilediğiniz kadar tekrarlamanız mümkündür.

Her sayfada 15 soru olmak üzere toplam 150 soru bulunmaktadır.


1. Basınçlı pnömotoraksta ilk yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?


2. Travma sonrası pulmoner kontüzyonla birlikte yelken göğüs gelişen bir hastada yapılması gereken ilk girişim aşağıdakilerden hangisidir?


3. 'Bezin parankimi küçük lenfositler ve plazma hücreleri tarafından diffüz olarak infiltre edilir.Tiroid follikülleri normalden küçülmüştür, içerdiği kolloid miktarı azalmış olup interstisyel konnektif doku artmıştır. Tiroid follikülleri yoğun eozinofilik, granüler stoplazmalı Hürthle hücreleri tarafından çevrelenmiştir.' biçiminde tanımlanan histopatolojik özellikler aşağıdaki tiroid patolojilerinden hangisine aittir?


4. Medüller tiroid kanserinin histopatolojik görünümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


5. Aşağıdaki tümör belirleyicilerinden hangisi onkofötal epitel kaynaklıdır?


6. Epstein - Barr virusu aşağıdaki tümörlerden hangisinin gelişmesinde rol oynamaz ?


7. Doğal gelişimleri açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki malign tümörlerden hangisinde ikilenme zamanı en uzundur?


8. Apopitozis ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


9. Aşağıdakilerden hangisi renal transplantasyonda alıcı için kesin kontrendikasyondur?


10. Renal transplantasyonda aşağıdaki arter anastomozlarından hangisi kullanılır?


11. Transplantasyon sonrası organ reddinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?


12. Aşağıdakilerden hangisi enteral beslenmenin avantajlarından biri değildir ?


13. Aşağıdakilerden hangisi total parenteral beslenmenin olası komplikasyonlarından biri değildir ?


14. Vücut kitle indeksine ( VKİ ) göre aşağıdaki değerlerden hangisi bireyin obez olduğunu gösterir?


15. Total parenteral nutrisyon amacıyla kullanılacak hazır bir karışımda nonprotein/azot oranı ne olmalıdır?