1. Deneme Sınavı 2. Deneme Sınavı 3. Deneme Sınavı 4. Deneme Sınavı

Bu sınavda giren kişi olarak kimlik bilgileriniz alınmamaktadır.

Lütfen aşağıdaki sorulardan doğru olan cevabı işaretleyiniz. Bu deneme sınavının sonunda size kaç soruyu doğru yanıtladığınız verilecektir. Cevap anahtarı gösterilmeyecektir.

Bu sınavı dilediğiniz kadar tekrarlamanız mümkündür.

Her sayfada 15 soru olmak üzere toplam 150 soru bulunmaktadır.


1. Aşağıdakilerden hangisi nütrisyonel durumu değerlendirmede kullanılan biyokimyasal parametrelerden biri değildir?


2. Vitaminlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


3. Aşağıdakilerden hangisi parenteral ve enteral nütrisyon uygulamasında verilmesi gereken eser elementlerden değildir?


4. Aşağıda verilen nutrientlerden hangisi immünonutrient değildir?


5. Kanserli bir hastanın metabolizması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


6. Aşağıdakilerden hangisi bariatrik cerrahi endikasyonlarından biridir?


7. Aşağıdakilerden hangisi asemptomatik hiperkalsemide ameliyat endikasyonlarından biri değildir?


8. Paratiroid karsinomu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


9. Böbrek yetmezlikli sekonder hiperparatiroidizm tanısı konmuş bir hastanın ameliyatında 4 paratiroid bezinde de büyüme saptanmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi en uygun yaklaşımdır?


10. Peritoneal kavitenin enfeksiyona cevabıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


11. İnternal herniasyon için potansiyel alanlar olan konjenital mezenterik defektler aşağıdaki lokalizasyonlardan en sık hangisinde görülür?


12. İntrahepatik kolanjiyokarsinomalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


13. Hangisi karaciğer kist hidatiğinin ultrasonografik sınıflamasında tip 3 için patognomonik özelliktir?


14. Aşağıdakilerden hangisi piyojenik karaciğer abselerinin en sık nedenidir?


15. Tip III kist hidatik ön tanısıyla ameliyat edilen enfekte karaciğer kist hidatiği saptanan hastada en uygun cerrahi girişim aşağıdakilerden hangisidir?