1. Deneme Sınavı 2. Deneme Sınavı 3. Deneme Sınavı 4. Deneme Sınavı

Bu sınavda giren kişi olarak kimlik bilgileriniz alınmamaktadır.

Lütfen aşağıdaki sorulardan doğru olan cevabı işaretleyiniz. Bu deneme sınavının sonunda size kaç soruyu doğru yanıtladığınız verilecektir. Cevap anahtarı gösterilmeyecektir.

Bu sınavı dilediğiniz kadar tekrarlamanız mümkündür.

Her sayfada 15 soru olmak üzere toplam 150 soru bulunmaktadır.


1. Bir yıl önce karaciğer kist hidatiği nedeniyle ameliyat edilen hasta, karın ağrısı yakınmaları nedeniyle inceleniyor. Yapılan ultrasonografide nüks kist hidatik düşündüren bulgular saptanıyor. Ayırıcı tanı için aşağıdaki tetkiklerden hangisi en uygundur?


2. Hepatik asitlerin kontrolu için en uygun başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?


3. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi piyojenik karaciğer absesi gelişiminde en sık rastlanan nedendir?


4. Hepatosellüler karsinomlu bir hastada cerrahi girişim seçiminde aşağıdaki kriterlerderden hangisi yanlıştır?


5. Gastrik adenokarsinomanın cerrahi tedavisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


6. Mide duodenum grafisinde korpus ve fundusta kaba foldların saptanması durumunda aşağıdakilerden hangisi ayırıcı tanıda dikkate alınmamalıdır?


7. 65 yaşında kadın hasta masif alt GIS kanama nedeniyle hastaneye kabul ediliyor. Kolonoskopide çıkan kolonda kanama saptanıyor. Bu hastada GIS kanamanın en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


8. Semptomatik duodenum divertikülünün tedavisinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?


9. Melena ve hematokezia yakınmalarıyla acil servise başvuran 68 yaşındaki kadın hastanın hipotansif olduğu saptanıyor. Öncesine ait bir ameliyat hikayesi ve alkol alışkanlığı olmayan hastanın fizik muayenesinde karaciğer hastalığı düşündürecek bir bulgu saptanmıyor. Bu hastada kanamanın en olası kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


10. Tiroidektomiden 2 saat sonra ajitasyon, boyunda şişlik, solunum güçlüğü tablosu gelişen hastaya ilk yaklaşım ne olmalıdır?


11. 2 ay önce miyokard enfartüsü (MI) geçirdiği öğrenilen 69 yaşındaki erkek hasta, bilier kolik tablosuyla acil servise başvurmuştur. Bu hastada kardiak açıdan risk değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


12. 100 cm' den daha fazla terminal ileumu da içine alacak şekilde, ileum rezeksiyonu yapılan bir hastada ortaya çıkan diyarede, gaitanın yağ içeriği ölçüldüğünde yüksek değerlerde bulunmuştur. Bu hastanın tedavisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


13. 30 yaşındaki kadın hastada Crohn hastalığına bağlı olarak barsak obstrüksiyonu gelişmiştir. Hastanın daha önce bir kaç kez ameliyat edilerek barsak rezeksiyonu yapıldığı bilinmektedir. Laparotomide barsaklarda multipl stenozlar saptanmıştır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


14. Aşağıdakilerden hangisinde intestinal poliplerle birlikte alopesi, hiperpigmentasyon ve tırnak yokluğu vardır?


15. Retroperitoneal bölgede en sık rastlanan primer tümör aşağıdakilerden hangisidir?