Denetleme Kurulu; Yeterlik Genel Kurulunca seçilen 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.Denetleme kuruluna seçilebilmek için derneğin aktif üyesi olmak ve eğitim kurumlarında en az 5 yıldır aktif eğitici kadrolarında bulunmak (Profesör, doçent, şef, şef yardımcısı ve halen çalışıyor olmak) gereklidir.Görev süreleri 4 yıldır ve bu üyeler en fazla iki dönem için seçilebilirler. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi Yürütme Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır.

5. Dönem (15.04.2016 – 15.04.2020)

 • Dr. Betül Bozkurt
 • Dr. Emin Gürleyik
 • Dr. Cüneyt Kayaalp

Geçmiş Dönem Komisyonlarımız

1. Dönem (21.06.2000 - 26.05.2004)

 • Dr. Sadık Kılıçturgay
 • Dr. Şükrü Özer
 • Dr. Ethem Alhan

2. Dönem (26.05.2004 - 29.05.2008)

 • Dr. Mete Dolapçı
 • Dr. Canbek Seven
 • Dr. Adnan İşgör

3. Dönem (21.06.2008 - 21.06.2012)

 • Dr. Orhan Kozak
 • Dr. Mutlu Doğanay
 • Dr. Şükrü Özer

4. Dönem (10.06.2012 - 10.06.2016)

 • Dr. Mutlu Doğanay
 • Dr. Orhan Kozak
 • Dr. Şükrü Özer