Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu); Eğitim üst kurulunca seçilen 8 asil (en az 3’ü Eğitim Hastanesi eğitici kadrosundan olmak üzere) ve 3 yedek üyeden oluşur. Bu gruba Türk Cerrahi Derneği’nin görevlendirdiği 1 kişi eklenir. Eşyetkilendirme komisyonuna seçilebilmek için derneğin aktif üyesi olmak ve uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az 10 yıldır aktif eğitici kadrolarında bulunmak (profesör, doçent, şef, şef yardımcısı olmak ve halen çalışıyor olmak) gereklidir. Bu üyeler 4 yılda bir seçilir.

5. Dönem eşyetkilendirme komisyonu seçimi 04.12.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup komisyonda yer alan isimler aşağıdaki gibidir.

5. Dönem (04.12.2016- 04.12.2020)

 • Dr. Settar Bostanoğlu
 • Dr. Zafer Ergül
 • Dr. Ertuğrul Göksoy (Başkan)
 • Dr. Emin Sami Gürleyik
 • Dr. Deniz Güzey (Dr. Mithat Kerim Arslan'ın emekli olması nedeniyle)
 • Dr. Neşet Köksal
 • Dr. Osman Kurukahvecioğlu (Sekreter)
 • Dr. M. Tahir Özer (TCD Görevlendirme)
 • Dr. Nihat Zafer Utkan

Geçmiş Dönem Komisyonlarımız

1. Dönem (15.05.2002 - 20.11.2004)

 • Dr. Süha Aydın
 • Dr. Erşan Aygün
 • Dr. Adil Baykan
 • Dr. Sabri Ergüney
 • Dr. Fuat İpekçi
 • Dr. Hasan Kaplan
 • Dr. Orhan Kozak
 • Dr. Mehmet Ali Önal
 • Dr. Kayhan Özkan
 • Dr. Sefa Tüzün
 • Dr. Zeki Yılmaz

2. Dönem (20.11.2004 - 25.11.2006)

 • Dr. Musa Akoğlu
 • Dr. Ali Akyüz (Sekreter)
 • Dr. Ümit Balcısoy
 • Dr. İsmet Baran
 • Dr. Ömer Cengiz
 • Dr. Emin Erkoçak
 • Dr. Nusret Korun
 • Dr. İskender Sayek (Başkan)
 • Dr. Yılmaz User

3. Dönem (25.11.2006 - 01.12.2012)

 • Dr. Ali Akyüz
 • Dr. Semih Baskan (Dr. Ümit Balcısoy'un emekli olması nedeniyle)
 • Dr. Faruk Coşkun (Dr. Adil Baykan'ın emekli olması nedeniyle)
 • Dr. M. Ali Akkuş (Dr. Ömer Cengiz'in emekli olması nedeniyle)
 • Dr. Emin Erkoçak
 • Dr. Hülagü Kargıcı (Dr. Ragıp Kayar'ın emekli olması nedeniyle)
 • Dr. Sadık Kılıçturgay (TCD görevlendirme, Sekreter)
 • Dr. Nusret Korun
 • Dr. İskender Sayek (Başkan)

4. Dönem (01.12.2012 - 04.12.2016)

 • Dr. Orhan Alimoğlu
 • Dr. Semih Baskan (Başkan)
 • Dr. Faruk Coşkun
 • Dr. Ertuğrul Göksoy
 • Dr. Osman Nuri Dilek
 • Dr. Çetin Kotan (Dr. Bilsel Baç'ın emekli olması nedeniyle)
 • Dr. M. Mahir Özmen (Sekreter)
 • Dr. Mithat Kerim Arslan (Dr. Musa Kazım Sarı'nın emekli olması nedeniyle)