Günümüzde “Resertifikasyon (Yeniden Belgelendirme)” kavramı gittikçe daha fazla önem kazanan ve üzerinde yoğun olarak çalışılan bir alan olmuştur. Aslında gerçek anlamda “Sertifikasyon (Belgelendirme) ” kavramının oturmadığı bir ülkede “Yeniden Belgelendirme” den bahsedebilmek pek kolay olmamakla birlikte, Türk Cerrahi Yeterlilik Yürütme Kurulu bu konuda geleceğe yönelik hedeflerini saptamak kararını alarak üzerinde çalışmaya başlamıştır.

Türk Cerrahi Yeterlilik Yürütme Kurulu’nu temsilen TTB-UDEK Resertifikasyon Çalıştayı’na katılan Doç. Dr. Mahir Özmen’in hazırladığı “Yeniden belgelendirme” sunumu hepimize önemli açılımlar getirecektir.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay
Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı (2008 - 2012)

Doç. Dr. Mahir Özmen'in hazırladığı "Yeniden belgelendirme" sunumu.