Başvur

Daha önce başvuru yaptıysanız başvurunuzu güncellemek için lütfen tıklayınız.

Kurs Başvurunuzu Güncelleyin

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Kurulu 21.6.2000 tarihinden itibaren yazılı ve yapılandırılmış objektif klinik sınavlardan oluşan iki aşamalı yeterlilik sınavları düzenlemektedir.

Cerrahi uzmanlığının ve uygulamasının standartlarını yükseltmek ve harmonizasyonu sağlamak için en önemli aşama yeterlilik sınavları ve takip eden yıllardaki resertifikasyonlardır. Bu hedefe yeterlilik belgesine sahip cerrahların sayısının artması ile ulaşabileceğiz.

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Sınavı'na meslektaşlarımızın katılımını teşvik etmek, sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olmak amacıyla Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Okulu’nun üçüncüsü olacak olan kurslarımız Ankara’da düzenlenecektir

Kursa Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Sınavı'na katılma hakkına sahip adaylar ile teorik bilgilerini güncellemek isteyen asistanlar da katılabileceklerdir.

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Okulu 29 – 30 Eylül 2018 (Temel konular ve Meme – Endokrin Cerrahisi kursu) ile 6 – 7 Ekim 2018 (Abdominal Cerrahi kursu) tarihlerinde Ankara Türk Cerrahi Derneği'nde yapılacaktır.

Katılım ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Dr. Mehmet Faik Özçelik
Türk Cerrahi Derneği
Yeterlilik Kurulu Başkanı

Dr. Çağatay Çifter
Türk Cerrahi Derneği Başkanı
 

Kurs Başkanı: Dr. Mehmet Faik Özçelik

Danışma Kurulu: Dr. Ali Uzunköy,  Dr. Havva Belma Koçer, Dr. Hülagü Kargıcı, Dr. Kemal Arslan, Dr. Mehmet Fatih Can, Dr. Meryem Günay Gürleyik, Dr. Mustafa Şare, Dr. Münevver Moran, Dr. Neşet Köksal, Dr. Oktay İrkörücü, Dr. Serap Erel, Dr. Volkan Genç


TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

  • Dr. Çağatay Çifter (Başkan)
  • Dr. Mustafa Şahin (2. Başkan)
  • Dr. Ömer Alabaz (Genel Sekreter)
  • Dr. Can Atalay
  • Dr. Mehmet Mihmanlı
  • Dr. Levhi Akın
  • Dr. Mustafa Ali Korkut
  • Dr. Çınar Yastı
  • Dr. Atakan Sezer

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YETERLİLİK OKULU 2018-2 (ANKARA)

TEMEL KONULAR – MEME ve ENDOKRİN CERRAHİSİ KURSU / 29 EYLÜL 2018

09.00 – 09.30

Yaralanmaya Sistemik Cevap - Dr. Murat Urkan

09.30 – 10.00

Cerrahi Metabolizma ve Beslenme - Dr. Murat Urkan

10.00 – 10.15

Ara

10.15 – 11.15

Sıvı – Elektrolit / Asid-Baz Dengesi - Dr. Mehmet Ali Uzun

11.15 – 11.30

Ara

11.30 – 12.30

Kanama – Hemostaz - Transfüzyon - Dr. Ethem Ünal

12.30 – 13.30

Yemek Arası

13.30 – 14.30

Cerrahi İnfeksiyon – Dr. Emin Lapsekili

14.30 – 14.45

Ara

14.45 – 15.15

Travmaya Bütüncül YaklaşımDr. Mehmet Eryılmaz

15.15 – 15.45

Travma (Baş – Boyun - Thoraks – Abdominal) – Dr. Oğuz Hançerlioğlu

15.45 – 16.00

Ara

16.00 – 17.00

ŞokDr. Baki Ekçi

17. 00 - 17.15

Ara

17.15 – 17.45

Cerrahi Onkoloji Dr. Kerim Bora Yılmaz

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YETERLİLİK OKULU 2018-2 (ANKARA)

TEMEL KONULAR – MEME ve ENDOKRİN CERRAHİSİ KURSU / 30 EYLÜL 2018

09.00 – 09.30

Preoperatif Hazırlık - Dr. Münevver Moran

09.30 – 10.00

Cerrahi Komplikasyon/Postoperatif Bakım - Dr. Münevver Moran

10.00 – 10.15

Ara

10.15 – 11.15

Transplantasyon – Dr. Mehmet Velidedeoğlu

11.15 – 11.30

Ara

11.30 – 12.00

Selim Tiroid Hastalıkları - Dr. Ebru Menekşe

12.00 – 12.30

Habis Tiroid Hastalıkları Dr. Nihat Zafer Utkan

12.30 – 13.30

Yemek Arası

13.30 – 14.30

Cerrahi Sürrenal hastalıkları Dr. Volkan Genç

14.30 – 14.45

Ara

14.45 – 15.15

Cerrahi Paratiroid Hastalıkları – Dr. Serkan Teksöz

15.15 – 15.45

Meme Kanseri - Dr. Nihat Zafer Utkan

15.45 – 16.00

Ara

16.00 – 16.30

Meme Kanseri Tedavisi - Dr. Levent Yeniay

16.30 – 17.00

Meme Kanserinde Özel Durumlar – Dr. Serap Erel

17.00 – 17.15

Ara

17.15 – 17.45

Memenin Selim ve İltihabi Hastalıkları – Dr. Serap Erel

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YETERLİLİK OKULU 2018-2 (ANKARA)

ABDOMİNAL CERRAHİ KURSU / 6 EKİM 2018

09.00 – 09.30

Peptik Ülser Hastalığı ve Komplikasyonları – Dr. Melih Akıncı

09.30 – 10.00

Mide Tümörleri - Dr. Serhat Tokgöz

10.00 – 10.15

Ara

10.15 – 10.45

Özofagus Tümörleri - Dr. Mehmet Faik Özçelik

10.45 – 11.15

Özofagus Motilite Bozuklukları - Dr. Taylan Sezer

11.15 – 11.30

Ara

11.30 – 12.00

Hiatus Hernisi ve Gastroözofegeal Reflü - Dr. Taylan Sezer

12.00 – 12.30

Obezitenin Cerrahi Tedavisi - Metabolik Cerrahi - Dr. Feyzullah Ersöz

12.30 – 13.30

Yemek Arası

13.30 – 14.30

İnce bağırsak Hastalıkları - Dr. Anıl Çubukcu

14.30 – 14.45

Ara

14.45 – 15.15

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları - Dr. Tugan Tezcaner

15.15 – 15.45

Kolonun Divertiküler Hastalığı - Dr. Mehmet Ali Koç

15.45 – 16.00

Ara

16.00 – 16.30

Kolon Tümörleri - Dr. Şiyar Ersöz

16.30 - 17.00

Rektum Tümörleri - Dr. Mehmet Ali Koç

17.00 - 17.15

Ara

17.15 - 17.45

Perianal Hastalıklar - Dr. Mehmet Faik Özçelik

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YETERLİLİK OKULU 2018-2 (ANKARA)

ABDOMİNAL CERRAHİ KURSU / 7 EKİM 2018

09.00 – 09.30

Akut Batın - Dr. Cemal Ensari

09.30 – 10.00

Gastrointestinal kanamalar - Dr. Ömer Arda Çetinkaya

10.00 – 10.15

Ara

10.15 – 10.45

Karaciğer Kistleri - Dr. Mustafa Şare

10.45 – 11.15

Karaciğer selim tümörleri ve rastlantısal kitleleri - Dr. Nadi Yüksek

11.15– 11.30

Ara

11.30 – 12.00

Karaciğer Tümörleri - Dr. Ahmet Bülent Doğrul

12.00 – 12.30

Safra Kesesi ve Safra Yolları Selim Hastalıları - Dr. Mutlu Doğanay

12.30 – 13.30

Yemek Arası

13.30 – 14.00

Ekstrahepatik Safra yolları Yaralanmaları - Dr. Ömer Ünalp

14.00 – 14.30

Ekstrahepatik safra yolları/safra kesesi habis hastalıkları - Dr. Ömer Ünalp

14.30 – 14.45

Ara

14.45 – 15.45

Pankreatitler - Dr. Muharrem Öztaş

15.45 – 16.00

Ara

16.00 – 17.00

Pankreasın Endokrin ve Non Endokrin Tümörleri - Dr. Mehmet Fatih Can

17.00 – 17.15

Ara

17.15 – 17.30

Fıtıklar - Dr. Neşet Köksal

17.30 - 18.00

Minimal İnvaziv -Robotik - Natural Orifis Cerrahisi - Dr. Neşet Köksal

* SMG-STE puanı kazanılacaktır.

Başvur