Başvur

Daha önce başvuru yaptıysanız başvurunuzu güncellemek için lütfen tıklayınız.

Kurs Başvurunuzu Güncelleyin

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Kurulu 21.6.2000 tarihinden itibaren yazılı ve yapılandırılmış objektif klinik sınavlardan oluşan iki aşamalı yeterlilik sınavları düzenlemektedir.

Cerrahi uzmanlığının ve uygulamasının standartını yükseltmek ve harmonizasyonu sağlamak için en önemli aşama yeterlilik sınavları ve takip eden yıllardaki resertifikasyonlardır. Ülkemizde bu hedefe yeterlilik belgesine sahip cerrahların sayısını arttırmakla ulaşabileceğiz.

Türk cerrahi Derneği Yeterlilik sınavına meslektaşlarımızın katılımını arttırmak, sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olmak amacıyla Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Okulu’nun ikincisini İstanbul’da düzenliyoruz.

Kursa Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Sınavı'na katılma hakkına sahip adaylar ile teorik bilgilerini güncellemek isteyenler katılabileceklerdir.

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Okulu 24 – 25 Şubat 2018 ile 3 – 4 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi Konferans Salon'nda yapılacaktır.

Katılım ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Dr. Mehmet Faik Özçelik
Türk Cerrahi Derneği
Yeterlilik Kurulu Başkanı

Dr. Çağatay Çifter
Türk Cerrahi Derneği Başkanı
 

Kurs Başkanı: Dr. Mehmet Faik Özçelik

Danışma Kurulu: Dr. Ali Uzunköy,  Dr. Havva Belma Koçer, Dr. Hülagü Kargıcı, Dr. Kemal Arslan, Dr. Mehmet Fatih Can, Dr. Meryem Günay Gürleyik, Dr. Mustafa Şare, Dr. Münevver Moran, Dr. Neşet Köksal, Dr. Oktay İrkörücü, Dr. Serap Erel, Dr. Volkan Genç

KURS EĞİTMENLERİ

Ahmet Ziya Balta Ebru Menekşe Gökhan Akbulut Mehmet Faik Özçelik Muharrem Öztaş Beyza Özçınar
Ali İbrahim Özemir Emin Gürleyik Hasan Kalafat Mehmet Fatih Can Murat Urkan Serap Erel
Ali Uzunköy Ender Dulundu Hüseyin Sinan Mehmet Velidedeoğlu Mutlu Doğanay Serdar Yüceyar
Anıl Çubukçu Erdem Kınacı İlker Sücüllü Melih Paksoy Münevver Moran Serkan Teksöz
Atilla Çelik Erman Aytaç Kerim Bora Yılmaz Mert Mahsuni Sevinç Neşet Köksal Süphan Ertürk
Aysun Şimşek Ethem Ünal Kıvanç Derya Peker Metin Kapan Nihat Zafer Utkan Turgut İpek
Baki Ekçi Feyzullah Ersöz Mehmet Ali Uzun Muharrem Battal Ömer Faruk Özkan Volkan Genç


TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

  • Dr. Çağatay Çifter (Başkan)
  • Dr. Mustafa Şahin (2. Başkan)
  • Dr. Ömer Alabaz (Genel Sekreter)
  • Dr. Can Atalay
  • Dr. Mehmet Mihmanlı
  • Dr. Levhi Akın
  • Dr. Mustafa Ali Korkut
  • Dr. Çınar Yastı
  • Dr. Atakan Sezer

Saat

1.Gün  /   24 Şubat 2018

2.Gün   /   25 Şubat 2018

09.00-09.30

Yaralanmaya Sistemik Cevap
Dr. Murat Urkan

Travma-1 (Travmaya Bütüncül Yaklaşım)
Dr. Hüseyin Sinan

09.30-10.00

Cerrahi Metabolizma ve Beslenme
Dr. Murat Urkan

Travma-2 (Baş,Boyun Toraks, Karın Yaralanmaları)
Dr. Hüseyin Sinan

10.00-10.10

Ara

Ara

10.10-10.30

Sıvı-Elektrolit/Asid-Baz-1
Dr. Mehmet Ali Uzun

Cerrahi Onkoloji
Dr. Kerim Bora Yılmaz

10.30-11.00

Sıvı-Elektrolit/Asid-Baz-2
Dr. Mehmet Ali Uzun

Deri/Yumuşak Doku-1
Dr. Ebru Menekşe

11.00-11.10

Ara

Ara

11.10-11.30

Kanama-Hemostaz-Transfüzyon-1
Dr. Ethem Ünal

Deri/Yumuşak Doku-2
Dr. Kerim Bora Yılmaz

11.30-12.00

Kanama-Hemostaz-Transfüzyon-2
Dr. Ethem Ünal

Tiroidin Selim Hastalıkları, Soliter Tiroid Nodülü
Dr. Ebru Menekşe

12.00-12.30

Yemek Arası

Yemek Arası

12.30-13.00

Cerrahi İnfeksiyon-1
Dr. Hasan Kalafat

Tiroidin Habis Hastalıkları
Dr. Nihat Zafer Utkan

13.00-13.30

Cerrahi İnfeksiyon-2
Dr. Hasan Kalafat

Tiroid Cerrahisi ve Komplikasyonları 
Dr. Serkan Teksöz

13.30-13.40

Ara

Ara

13.40-14.00

Yara İyileşmesi
Dr. Anıl Çubukçu

Paratiroidin Cerrahi Hastalıkları
Dr. Serkan Teksöz

14.00-14.20

Transplantasyon-1
Dr. Mehmet Velidedeoğlu

Adrenal Korteks Cerrahi Hastalıkları
Dr. Volkan Genç

14.20-14.30

Ara

Ara

14.30-15.00

Transplantasyon-2
Dr. Mehmet Velidedeoğlu

Adrenal Medülla Cerrahi Hastalıkları
Dr. Volkan Genç

15.00-15.30

Preoperatif Hazırlık
Dr. Münevver Moran

Meme Kanseri
Dr. Nihat Zafer Utkan
15.30-15.40 Ara
Ara
 

15.40-16.10

Cerrahi Komplikasyon/Postoperatif Bakım
Dr. Münevver Moran

Meme Kanseri Tedavisi
Dr. Emin Gürleyik
16.10-16.40 Minimal İnvaziv Cerrahi-Robotik Cerrahi-Natural Orifis Cerrahisi
Dr. Neşet Köksal
Meme Kanseri Tanı ve Tedavisinde Cerrahi Teknikler 
Dr. Serap Erel
16.40-16.50 Ara Ara
16.50-17.10 Şok 1
Dr. Baki Ekçi
 
Meme Kanserinde Özel Durumlar
Dr. Beyza Özçınar
17.10-17.30

Şok 2
Dr. Baki Ekçi

Memenin Selim ve İltihabi Hastalıkları
Dr. Beyza Özçınar

 

Saat

3. Gün  / 3 Mart 2018

4. Gün / 4 Mart 2018

09.00-09.20

Özofagus Motilite Bozuklukları
Dr. Ali Uzunköy

Akut Batın 
Dr. Erdem Kınacı

09.20-09.50

Hiatus Hernileri ve Gastroözofageal Reflü
Dr. Turgut İpek

Apendiks Hastalıkları
Dr. Erdem Kınacı

09.50-10.00

Ara

Ara

10.00-10.30

Özofagus Tümörleri
Dr. Mehmet Faik Özçelik

Gastrointestinal Kanamalar
Dr. Ali İbrahim Özemir 

10.30-11.00

Peptik Ülser Hastalığı ve Komplikasyonları
Dr. Atilla Çelik

Karaciğer Kistleri (Parazitik ve Non Parazitik)
Dr. Mert Mahsuni Sevinç

11.00-11.10

Ara

Ara

11.10-11.40 Mide Tümörleri
Dr. Melih Paksoy
KC Selim Lezyonları ve Rastlantısal Kitlelerine Yaklaşım
Dr. Ender Dulundu
11.40-12.00 Postgastrektomi Sendromları
Dr. Melih Paksoy
Karaciğer Tümörleri
Dr. Ender Dulundu
12.00-12.30
Yemek Arası
 

Yemek Arası
 

12.30-12.50

İnce Bağırsak Hastalıkları-1
Dr. Anıl Çubukçu

Safra Kesesi ve Safra Yolları Selim Hastalıkları
Dr. Mutlu Doğanay

12.50-13.10

İnce Bağırsak Hastalıkları-2
Dr. Anıl Çubukçu

Ekstrahepatik Safra Yolları Yaralanmaları 
Dr. Metin Kapan

13.10-13.40

Obezitenin Cerrahi Tedavisi, Metabolik Cerrahi
Dr. Feyzullah Ersöz

Ekstrahepatik Safra Yolları Habis Hastalıkları
Dr. Ömer Faruk Özkan

13.40-13.50

Ara

Ara

13.50-14.20

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
Dr. Erman Aytaç

Akut Pankreatit
Dr. Muharrem Öztaş

14.20-14.40

Kolonun Divertiküler Hastalığı
Dr. Ahmet Ziya Balta

Kronik Pankreatit
Dr. Kıvanç Derya Peker

14.40-14.50

Ara

Ara

14.50-15.20 İntestinal Polipler, Polipozis Sendromları
Dr. Süphan Ertürk
Pankreasın Endokrin Tümörleri
Dr. Mehmet Fatih Can

15.20-15.50

Kolon Tümörleri
Dr. Serdar Yüceyar

Pankreasın Non Endokrin Tümörleri
Dr. Mehmet Fatih Can

15.50-16.00
Ara
 

Ara
 

16.00-16.30

Rektum Tümörleri
Dr. İlker Sücüllü

Fıtıklar
Dr. Neşet Köksal

16.30-16.50

Nadir Kolorektal Tümörler
Dr. Gökhan Akbulut 

Dalağın Cerrahi Hastalıkları
Dr. Muharrem Battal

16.50-17.00

Ara

Ara

17.00-17.20

Selim Kolorektal Hastalıklar
Dr. Gökhan Akbulut

Batın Duvarı-Omentum Cerrahi Hastalıkları
Dr. Aysun Şimşek

17.20-17.30

Rektal Travma, İnkontinans, Darlık, Yabancı Cisimler
Dr. İlker Sücüllü

Retroperitoneum - Mezenter Cerrahi Hastalıkları
Dr. Mert Mahsuni Sevinç

17.30-18.00

Selim Anorektal Hastalıklar
Dr. Mehmet Faik Özçelik

 

* SMG-STE puanı kazanılacaktır.

Başvur