ZOR/A ZOR/B ZOR/C TOPLAM
YARALANMAYA SİTEMİK YANIT 1 2 1 4
DERİ/YUMUŞAK DOKU 1 0 1 2
MEME 1 4 3 8
TİROİD 1 3 1 5
DİAFRAGMA 1 1 0 2
ÖZOFAGUS 0 2 0 2
MİDE/DUODENUM 1 3 1 5
İNCE BARSAKLAR 1 1 1 3
KOLON/REKTUM 1 4 1 6
ANÜS 1 1 0 2
KARACİĞER 1 2 1 4
BİLİYER SİTEM 1 2 1 4
PANKREAS 1 2 1 4
DALAK 1 1 1 3
KARIN DUVARI 1 1 0 2
OMENTUM/PERİTON/RETROPERİTON/MEZENTER 0 1 1 2
VASKÜLER 1 1 0 2
AKUT KARIN 0 3 1 4
PARATİROİD 1 1 1 3
SÜRRENAL 1 2 0 3
FITIKLAR 1 2 0 3
MINIMAL İNVAZİV CERRAHİ 0 2 0 2
SIVI/ELEKTROLİT 0 3 2 5
ASİT/BAZ 0 3 1 4
ŞOK 1 3 2 6
TRAVMA 1 4 2 7
YANIK 1 2 1 4
KANAMA/HEMOSTAZ/TRANSFÜZYON 1 3 1 5
CERRAHİ ENFEKSİYON 1 5 1 7
YARA İYİLEŞMESİ 1 2 1 4
HASTA HAZIRLAMA 1 1 0 2
CERRAHİ KOMPLİKASYON/POSTOPERATİF BAKIM 0 1 1 2
YOĞUN BAKIM 1 2 1 4
BESLENME 1 4 1 6
TRANSPLANTASYON 1 2 0 3
İMMÜNOLOJİ/ONKOLOJİ 2 2 0 4
OBEZİTE CERRAHİSİ 0 2 0 2
APPENDİKS 0 2 0 2
CERRAHİ ETİK ve TARİHÇE 0 2 0 2
ANESTEZİ 0 2 0 2
PATOLOJİ 0 2 0 2
GÖĞÜS CERRAHİSİ 0 2 0 2
TOPLAM 30 90 30 150