Yürütme Kurulu; Yeterlik Genel Kurulunca seçilen 8 asil 6 yedek üyeden oluşur. Bu gruba Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulunun görevlendireceği 1 yönetim kurulu üyesi eklenir. Yürütme kuruluna seçilmek için derneğin aktif üyesi olmak ve en az 5 yıldır aktif eğitici kadrolarında bulunmak (profesör, doçent, şef, şef yardımcısı ve halen çalışıyor olmak) gereklidir. Yönetim Kurulu üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve en fazla iki dönem görev yaparlar.

5. Dönem (15.04.2016 – 15.04.2020)

 • Dr. Mehmet Faik Özçelik (Başkan)
 • Dr. Neşet Köksal (2. Başkan)
 • Dr. Volkan Genç (Genel Sekreter)
 • Dr. Ali Uzunköy (Sayman)
 • Dr. Mustafa Şare
 • Dr. Meryem Günay Gürleyik
 • Dr. Münevver Moran
 • Dr. Mehmet Fatih Can (Dr. Ali Konan'ın yerine)

Geçmiş Dönem Komisyonlarımız

1. Dönem (21.06.2000 - 26.05.2004)

 • Dr. Semih Baskan
 • Dr. Yavuz Bozfakioğlu
 • Dr. Ragıp Çam
 • Dr. Faik Çelik
 • Dr. Emin Erkoçak
 • Dr. İskender Sayek (Başkan)
 • Dr. Ertan Tatlıcıoğlu
 • Dr. Cem Terzi (Sekreter)
 • Dr. Rıfat Tokyay
 • Dr. Altan Tüzüner

2. Dönem (26.05.2004 – 29.05.2008)

 • Dr. Semih Baskan
 • Dr. Settar Bostanoğlu
 • Dr. Dursun Buğra
 • Dr. Ragıp Çam (Başkan)
 • Dr. Sadık Kılıçturgay (Sekreter)
 • Dr. Ercüment Kuterdem
 • Dr. Mahir Özmen (Dr. Ahmet Çoker’in istifası üzerine)
 • Dr. İskender Sayek
 • Dr. Ertan Tatlıcıoğlu (TCD görevlendirme)
 • Dr. Cem Terzi

3. Dönem (21.06.2008 – 21.06.2012)

 • Dr. Sadık Kılıçturgay (Başkan)
 • Dr. M. Mahir Özmen (Genel Sekreter)
 • Dr. Fatih Ağalar
 • Dr. Betül Bozkurt
 • Dr. Dursun Buğra
 • Dr. Ahmet Çoker
 • Dr. Yeşim Erbil (TCD Yönetim temsilcisi olarak)
 • Dr. İ. Ethem Geçim

4. Dönem (25.05.2012 – 25.05.2016)

 • Dr. Seher Demirer 
 • Dr. Mehmet Faik Özçelik (2. Başkan)
 • Dr. Betül Bozkurt (Genel Sekreter)
 • Dr. Ersin Öztürk (Sayman)
 • Dr. Settar Bostanoğlu (Dr. Fatih Ağalar'ın istifası üzerine)
 • Dr. Cüneyt Kayaalp
 • Dr. Ali Konan
 • Dr. Neşet Köksal (Dr. Yaman Tekant'ın istifası üzerine)