HAFTALIK BÜLTEN

2014.16 Haftalık Bülten: "AYM Sağlık Torba Yasası'nın 2 maddesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi"

14 Nisan 2014
HAFTALIK BÜLTEN

2014.15 Haftalık Bülten: "TCD Eğitim Set 15: Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Temel Kavramlar çıktı"

7 Nisan 2014
HAFTALIK BÜLTEN

2014.14 Haftalık Bülten: "TTB Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Sağlık Torba Yasası'nın iptali istemi konusunda görüştü"

31 Mart 2014
HAFTALIK BÜLTEN

2014.13 Haftalık Bülten: TCD 14 Ostomiler: Teknik ve özellikleri yönünden cerrahi yaklaşım çıktı

24 Mart 2014

Bülten Arşivi