HAFTALIK BÜLTEN

2015. 48. Haftalık Bülten: Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Kursu' nun ilki 21 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşmiştir

23 Kasım 2015
HAFTALIK BÜLTEN

2015. 47. Haftalık Bülten: 8. Cerrahi Araştırma Kongresi 12-14 Kasım 2015 tarihleri arasında Konya'da gerçekleşmiştir

16 Kasım 2015
HAFTALIK BÜLTEN

2015. 46. Haftalık Bülten: İntraabdominal İnfeksiyonların Tanısında, Cerrahların Mikrobiyolojik Örneklem Alımı Tutum Ve Becerilerini Değerlendirme Anketi

9 Kasım 2015
HAFTALIK BÜLTEN

2015. 45. Haftalık Bülten: Ulusal Cerrahi Dergisi (Turkish Journal of Surgery) Pubmed görüntüleme istatistikleri sonucu mutluluk verici

2 Kasım 2015

Bülten Arşivi