Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.

Kursun Amacı

Periferik Damar Cerrahisi, dünyanın birçok ülkesinde ya ayrı bir ihtisas, ya da genel cerrahlar için bir üst ihtisas şeklinde yapılanmıştır. Ülkemizde ise, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümleri periferik damar cerrahisinin kuruluşunu gerçekleştirmiş kliniklerimizdir. Bu klinikler kuruluşlarından bugüne kadar çok sayıda genel cerrahi asistanının ve öğrencilerin damar cerrahisi konusunda eğitimlerini sağlamıştır.

Damar cerrahisi ameliyatları bütün genel cerrahlar için mesleklerinin ayrılamayacak önemli bir parçasıdır. Derneğimizin amaçlarından birisi, Türk Cerrahi derneği bünyesinde oluşturulan Vasküler Cerrahi Çalışma Grubu tarafından düzenlenecek eğitim proğramları ile ülkemizdeki genel cerrahların damar hastalıklarının elektif ve acil müdahalelerinde en yetkin kişiler olarak görev yapmalarına katkıda bulunmaktır.

Kurs Tarihi ve Yerleri

Vasküler  Cerrahi Kursu (UCK kapsamında)  

13-17 Nisan 2016

Antalya

Vasküler Cerrahi Kursu

4 Haziran 2016

İstanbul

Diyabetik Ayak ve Vasküler  Yaralar Kursu

15 Ekim 2016

Ankara

Arteriyovenöz Fistül (AVF) Kursu  

26 Kasım 2016

Ankara

 

VASKÜLER CERRAHİ KURSU PROGRAMI

08:30-09:00

Açılış

 

09:00-09:25

Venöz Aciller

  • Derin Ven Trombozu
  • Venöz Travma

Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu

09:25-09:50

Kronik Venöz Yetmezlikte Yaklaşım, Tanı, Tedavi

Prof. Dr. Uğur Bengisun

09:50-10:15

Akut Emboli, Tromboza Yaklaşım

Uz. Dr. Fatih Yanar

10:15-10:45

Akut Arteriyel Travmaya Yaklaşım

Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu

10:45-10:55

Kahve Arası

 

10:55-11:20

Majör Damar Eksplorasyonları, Teknik Özellikler

Doç. Dr. Arda Demirkan

11:20-11:45

Mezenter iskemide yaklaşım

Mezenter Arter iskemisi; Akut, Kronik

Mezenter Ven Trombozu

Prof. Dr. Fatih Ata Genç

11:45-12:10

Vasküler Görüntüleme Yöntemlerinin Pratikte Kullanımı

Uzm. Dr. Mesut Bulakçı

12:10-13:00

Öğle Yemeği 

 

13:00-15:00

Anastomoz Teknikleri, Uygulamalı Eğitim

  • Arteriyotomiler
  • Hemostaz ve primer arter tamirleri
  • Yama (patch) greftle onarımlar
  • Uç-uca (end-to-end) arter anastomozları
  • Uç-yan (end-to-side) arter anastomozları
  • Paraşüt tekniği
  • Tromboembolektomi

 

Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.