Hasta profilinin ve tedavi yaklaşımlarının değişmesi ve yenilenmesi sebebiyle Genel Cerrahi alanındaki güncel uygulamalarımızda giderek daha çok sayıda “Açık Karın” yönetimi yapmak zorunda kalmaktayız. Bu nedenle adı geçen tedavi modalitesinin daha fazla cerrah tarafından bilinmesi ve uygulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Bu boşluğu doldurmak amacıyla kurulan Açık Batın Yönetimi Çalışma Gurubu’nun amacı konu ile ilgili  güncel bilgilerin takibi, derlenmesi ve kişisel deneyim ve birikimlerin de eklenmesiyle bir bilgi havuzu oluşturulması ve bu içeriğin Türk Cerrahi Derneğinin internet sitesi altında  geniş cerrah kitleleri ile paylaşımı ve periyodik kurslar düzenlemek suretiyle uygulamalı eğitimler verilmesidir.

Web Sayfası: http://açıkkarın.com


Prof. Dr. M. Tahir Özer


Prof. Dr. Cemalettin Ertekin


Doç. Dr. Halil Alış


Doç. Dr. Fahri Yetişir


Prof. Dr. Hakan Yanar


Doç. Dr. Emre Canda


Prof. Dr. Gökhan Akbulut  


Doç. Dr. A. Serdar Karaca


Prof. Dr. Fatih Ağalar  


Prof. Dr. Mutlu Doğanay