Dr. Çağatay Çifter
Başkan
 

Dr. Mustafa Şahin
2. Başkan

Dr. Ömer Alabaz
Genel Sekreter
 

Dr. Can Atalay
Sayman

Dr. Mehmet Mihmanlı
Çalışma Grubu ve Komisyonlardan Sorumlu Üye

Dr. Levhi Akın
Yeterlilik Kurulu Temsilcisi Üye

Dr. Mustafa Ali Korkut
Çalışma Grubu ve Komisyonlardan Sorumlu Üye

Dr. Ahmet Çınar Yastı
Çalışma Grubu ve Komisyonlardan Sorumlu Üye

Dr. Atakan Sezer
İnternet ve Web Sorumlusu Üye