12.02.2011 tarihinde yapılan TCD Yönetim Kurulu toplantısında yeni tüzüğümüzün gereği olarak TCD Etik Komisyonu Yönergesi (ek) hazırlanmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Yönerge uyarınca “Türk Cerrahi Derneği Etik Komisyonu” kurulmuştur.

TCD Onur Kurulu ve TCD Yönetim Kurulu ile birlikte çalışacak bu komisyonda Prof. Dr. Mustafa Ali Korkut (TCD Etik Komisyonu’ndan Sorumlu TCD YK Üyesi), Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, Doç. Dr. Ali Rıza Tümer, Doç. Dr. Ferda Nihat Köksoy, Doç. Dr. Murat Civaner ve Av. Verda Ersoy yer almıştır.

TCD Etik Komisyonu

Dr. Mustafa Ali Korkut 
(Komisyondan sorumlu TCD-YK Üyesi)

Dr. Osman Abbasoğlu

Dr. Murat Civaner

Av. Verda Ersoy

Dr. Ferda Nihat Köksoy

Dr. Ali Rıza Tümer

 

Çalışma grubu yönergesine ulaşmak için tıklayınız