Tarih: 18 Ocak 2018
Yer: Şişli Hamidiye Etfal SUAM Konferans Salonu, İstanbul
Web Adresi: http://www.sbuobezitecerrahisisempozyumu2018.org

Davet Mektubu

Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Yandaş hastalıklara yol açarak hastanın hem yaşam kalitesini düşürmekte hem de hayat süresini kısaltmaktadır.

Ülkemizde obezite cerrahisi ve post- bariatrik cerrahi son yıllarda büyük ivme ile her yıl artış göstermektedir. Ancak, ameliyatlara bağlı istenmeyen komplikasyonlar ve ölüm olayları toplumda obezite cerrahisine karşı olumsuz düşüncelere yol açmaktadır.

Obezite cerrahisinin standart hale gelmesi ve cerrahlar tarafından ortak bir dil kullanılması çok önemlidir. Bununla bağlantılı olarak “Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1. Obezite Cerrahisi Sempozyumu” 18 Ocak 2018 tarihinde farklı branşlardan yetkin uzmanların katılımı ile gerçekleştirilecektir. 

Sempozyumumuza obezite tedavisinde rol alan tüm meslektaşlarımızın ve  hemşirelerimizin katılmasını arzu ediyor, toplantımızın bilgilerimizin güncellenmesi, farklı disiplinler arası işbirliğinin ve iletişimin artmasına, hastalarımızın güvenilir ellerde şifa bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. 

Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı
Sempozyum başkanı 
SBU Şişli Hamidiye Etfal SUAM 
Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu