Üyeler:

  • Prof. Dr. Semih Baskan
  • Dr. Haluk Başçıl
  • Prof. Dr. Çınar Yastı (Komisyondan Sorumlu TCD-YK Üyesi)
  • Dr. Orhan Odabaşı
  • Uğur Okman
  • Prof. Dr. M. Cem Terzi
  • Dr. Müge Yetener

Amaç:

Ülkemizde genel cerrahi alanındaki sağlık hizmeti yükünü ve bu hizmeti karşılamaya yönelik genel cerrahi uzman gereksinimini saptamaya yönelik bilimsel çalışmalar yapmak ve raporlar hazırlamak.

İnsan Gücü-İş Yükü Çalışma Grubu


Dr. Çınar YASTI
(Komisyondan Sorumlu TCD-YK Üyesi)


Dr. Semih BASKAN


Dr. Haluk BAŞÇIL


Dr. Orhan ODABAŞI


Uğur OKMAN


Dr. M. Cem TERZİ


Dr. Müge YETENER