Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.

Kursun Amacı

Kursumuz hemodiyaliz amaçlı arteriovenöz fistül konusuna ilgi duyan genel cerrahi asistan ve uzmanlarına yönelik olarak düzenlenmiştir. Kursta hemodiyaliz amaçlı arteriovenöz fistül hem nefrolojik hem de cerrahi açıdan irdelenecektir. El bileği, dirsek üstü ve sentetik greft ile fistüller cerrahi teknik, hasta hazırlığı ve takibi, komplikasyonlar açısından tartışılacaktır.

Kurs Tarihi ve Yerleri

Arteriyovenöz Fistül (AVF) Kursu

 24 Kasım 2018 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bilimsel Kurul:

Prof. Dr. Uğur Bengisun (Başkan), Prof. Dr. Selçuk Baktıroğlu, Prof.Dr. Gökhan Nergizoğlu, Prof.Dr. İskender Alaçayır, Prof.Dr. Hakan Uncu, Prof. Dr. Acar Tüzüner , Doç. Dr. Evren Üstüner, Doç. Dr. Arda Demirkan, Uz.Dr. Arda Çetinkaya, Uz.Dr. Gizem Kumru, Vask. Tek. Öznur Bozdemir

Kurs Porgramı

09.00-09.30

Açılış (Hasan Ali Yücel Toplantı Salonu)

 

09.30-10.00

Hemodiyaliz amaçlı AVF oluşturulmasında stratejiler: Nefrolog gözü ile

Gizem Kumru

10.00-10.15

Terminoloji ve AVF yapılacak hastanın cerrah tarafından değerlendirilmesi

Uğur Bengisun

10.15-10.45

El bileği fistülleri: snuff-box ve radyosefalik fistüller

Selçuk Baktıroğlu

10.45-11.15

Dirsek üstü fistüller: brakiosefalik ve bazilik ven ile fistüller

Acar Tüzüner

11.15-11.30

Çay/kahve arası

 

11.30-12.00

Greft ile AVF oluşturulması

Arda Çetinkaya

12.00-12.15

AVF öncesi ve sonrası görüntüleme yöntemleri: vasküler haritalama (mapping)  ve takipde Doppler USGEvren Üstüner

12.15-12.30

Cerrahi komplikasyonlar

Arda Demirkan

12.30-13.30

Öğle yemeği

 

13.30-13.45

İlginç olgu sunumları 

 

13.45-14.00

Hasta üzerinde AVF öncesi vasküler haritalama 
(Prof.Dr.Ahmet Yaycıoğlu Damar Lab. 2.kat D blok )

Öznur Bozdemir 

14.00-14.30

Tartışma ve kapanış

 

Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.