Kursa Başvur

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu 2000 yılından itibaren yazılı ve yapılandırılmış objektif klinik sınavlardan oluşmak üzere iki aşamalı yeterlik sınavları düzenlemektedir. Cerrahi uzmanlığının ve uygulamasının standardizasyonunu sağlamak için en önemli aşamalar yeterlik sınavları ile takip eden yıllardaki resertifikasyonlar ve kurum akreditasyonlarıdır.

Ülkemizde bu hedefe Yeterlik Belgesi'ne sahip cerrahların ve kurumların  sayısının arttırılmasını sağlayarak ulaşabileceğiz. Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Sınavı'na meslektaşlarımızın katılımını arttırmak, sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olabilmek amacıyla “ Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Sınavı - Board Okulu” olarak Eylül 2017 'de düzenlenmeye başlanan ve Yeterlik Sınavları öncesi düzenlenen kursun 2024 yılı için tarihi belli olmuştur.

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak olan Board Okulu'na Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Sınavı'na başvurma hakkına sahip adaylar ile teorik bilgilerini güncellemek isteyen dernek / site üyeleri (4 yıl ve üzeri asistanlar) katılabileceklerdir. Katılımcı sayısı sınırlıdır. 

Katılım ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

Tarih Yer
21-22 Eylül 2024 Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu

Kursa Başvur