Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.

Kursun Amacı

Periferik Damar Cerrahisi, dünyanın birçok ülkesinde ya ayrı bir ihtisas, ya da genel cerrahlar için bir üst ihtisas şeklinde yapılanmıştır. Ülkemizde ise, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümleri periferik damar cerrahisinin kuruluşunu gerçekleştirmiş kliniklerimizdir. Bu klinikler kuruluşlarından bugüne kadar çok sayıda genel cerrahi asistanının ve öğrencilerin damar cerrahisi konusunda eğitimlerini sağlamıştır.

Damar cerrahisi ameliyatları bütün genel cerrahlar için mesleklerinin ayrılamayacak önemli bir parçasıdır. Derneğimizin amaçlarından birisi, Türk Cerrahi derneği bünyesinde oluşturulan Vasküler Cerrahi Çalışma Grubu tarafından düzenlenecek eğitim proğramları ile ülkemizdeki genel cerrahların damar hastalıklarının elektif ve acil müdahalelerinde en yetkin kişiler olarak görev yapmalarına katkıda bulunmaktır.

Kurs Tarihi ve Yerleri

11 Nisan 2018

Ulusal Cerrahi Kongresi / Antalya

12 Mayıs 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

TCD Vasküler Cerrahi Kursu Ankara
12 Mayıs 2018 Cumartesi
Kurs Yeri: Ankara Türk Cerrahi Derneği Çayyolu Toplantı Salonu

Program
 

09:00 -09:25

Kayıt  

 

09:25-09:30

Açılış

Uğur Bengisun

09:30-09:45

 Vasküler anatomi , muayene ve görüntüleme yöntemleri

Arda Çetinkaya

09: 45-10:05

Derin Ven Trombozu ve genel cerrahide VTE profilaksisi

Arda Demirkan  

10:05-10:25

Kronik Venöz Hastalıkda  Yaklaşım, Tanı, Tedavi

Uğur Bengisun

 

 

 

10:25 -10:45

Kahve arası

 

10:45-11:05

Arteriyel Emboli ve  Tromboza Yaklaşım 

Fatih Yanar  

11:05 - 11:30

Abdominal Majör Damar Yaralanmaları 

Cüneyt Köksoy

11:30-11:50

Mezenter vasküler hastalık

Fatih Ata Genç

11:50-12:40

Öğle Yemeği  

 

 

 

 

Anastomoz Teknikleri, Uygulamalı Eğitim  

12:40-12:50

Vasküler cerrahide aletler, sütür materyalleri

Arda Çetinkaya

12:50-13:00

Temel  vasküler anastomoz teknikleri ve vasküler greftler

Fatih Yanar 

13:00-14:30

Model üzerinde uygulamalı eğitim

  • Arteriyotomiler
  • Hemostaz ve primer arter tamirleri
  • Yama (patch) greftle onarımlar
  • Uç-uca (end-to-end) arter anastomozları
  • Uç-yan (end-to-side) arter anastomozları
  • Paraşüt tekniği 
  • Tromboembolektomi

 

Katılım Belgesi dağıtımı ve kapanış  

Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.