Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.

Venöz Hastalıklar ve Endovasküler Tedavi Kursu

Bu kurs Türk Cerrahi Derneği (TCD) ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.

Kursun amaç ve hedefleri: Yüzeyel ve akut derin venöz hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen hekimlerin , 

a) Venöz anatomi, hastalığın temel fizyopatolojisi konusundaki temel bilgilerini anımsatmak 

b) Venöz acillere yaklaşım konusunda bilgilenmesini sağlamak 

c) CEAP sınıflaması ile venöz hastalık şiddet skorlamasını öğrenmesini sağlamak 

d) Venöz muayene ve Doppler USG'nin püf noktalarını telenjiektaziden ileri derecede genişlemiş safen ven varislerine kadar klasik (cerrahi stripping) ve güncel (dermal RF, köpük skleroterapi, LASER,RF,Buhar ile ablasyon) tedavi yöntemleri konusunda teorik bilgilenmesi ile model yada hasta üzerindeki uygulamalara eşlik etmesini sağlamaktır. 

Kurs Tarihleri ve Kurs Yerleri

Venöz Hastalıklar ve Endovasküler Tedavi Kursu  

02 Haziran 2018

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

VENÖZ HASTALIKLAR VE ENDOVENÖZ TEDAVİ KURSU PROGRAMI
2 HAZİRAN 2018
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI İSTEM SALONU CERRAHİ BİLİMLER MONO BLOK 1.KAT

08.30-09.00

Açılış

 

09.00-09.30

Alt Ekstremite Venöz Anatomi Fizyopatoloji, CEAP

Dr. Fatih Yanar

09.30-10.00

DVT: Etyoloji, Tanı, Profilaksi ve Tedavi

 Dr. Arda Demirkan

10.00-10.30

Kronik Venöz Yetmezlik: Cerrahi Tedaviler

 Dr. Fatih Ata Genç

10.30-10.45

Ara

 

 10.45-11.15

Venöz Sistem Görüntüleme Yöntemleri

Dr. Arda Çetinkaya

11.15-11.45

Kronik Yüzeyel Venöz Yetmezlik: Endovenöz Tedaviler

Dr. Uğur Bengisu

11.45-12.00

Tartışma

 

12.15-13.00

Öğle Yemeği

 

13.00-14.30

Uygulamalı oturum (Venöz yetmezlikte hastaya yaklaşım Doppler uygulamaları Skleroterapi ve bandaj teknikleri)

Dr. Uğur Bengisun-Dr. Fatih Ata Genç

14.30-15.00

Tartışma, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

 

Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.