Türk Cerrahi Derneği 21.12.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile "Medikolegal Danışma Grubunu" kurmuştur. Bu grup aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır. Dernek üyelerimiz karşılaştığı ve fikir danışmak istediği medikolegal sorunlar için çalışma grubu ile dernek adres ve telefonlarından irtibata geçebilirler.

TCD Medikolegal Konular Komisyonu


Dr. Mustafa ŞAHİN
(Komisyondan Sorumlu TCD-YK Üyesi)


Dr. Murat CİVANER


Dr. Faik ÇELİK


Verda ERSOY


Dr. Haldun GÜNDOĞDU


Dr. Ali Rıza TÜMER


Dr. Mutlu DOĞANAY

Çalışma grubu yönergesine ulaşmak için tıklayınız


Haberler

Genel Cerrahlar için Hukuki Sorumluluk Kursu’nun ikincisi Trabzon’da yapıldı
Türk Cerrahi Derneği "GENEL CERRAHLARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU" kurslarının ikincisi 20-21 Şubat tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirildi. 30 meslaktaşımızın katıldığı toplantıda TCD Yönetim Kurulu adına Dr Savaş Koçak'ın açılış konuşmasının ardından, Genel Cerrahi ve Adli Tıp Uzmanı Doç Dr Ali Rıza Tümer, Tıp Etiği uzmanı Dr Murat Civaner, ve TTB avukatı Verda Ersoy tarafından "Cerrahların karşılaştığı hukuki sorunlar", "Hukuki sorumluluk, sorumluluğun paylaşılması", "Malpraktis kavramı", "Mesleki sorumluluk sigortası" "Aydınlatılmış onam", "Bilirkişilik" konularında meslektaşlarımızı bilgilendirdiler.
Devamı ...

Genel Cerrahlar için Hukuki Sorumluluk Kursu Yapıldı
"Genel Cerrahların Hukuki Sorumluluk“ kursu 12 - 13 Aralık 2009 tarihlerinde Türk Cerrahi Derneği merkez binasında toplam 22 katılım ile gerçekleştirilmiştir.
Devamı...