Türk Cerrahi Derneği Medya Çalışma Grubu, Derneğin sosyal iletişimini sağlamak amacı, imajını istenilen şekildegüçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini  gözetmeyönündekigörüşlerini belirtmek  amacı ile genel cerrahi alanıyla ilgili tüm medya iletişimini ve medya faaliyetlerini geliştirmek için kurulmuştur.

Türk Cerrahi Derneği Medya Çalışma Grubu,

 1. Prof. Dr. Çağatay Çifter (Başkan)
 2. Doç. Dr. Atakan Sezer (İnternet ve Web Sorumlusu Üye)
 3. Yrd. Doç. Dr. Taner Kıvılcım (Üye)
 4. Dr. Gamze Çıtlak(Üye)
 5. Dr. Özlem Sert (Üye) den oluşmaktadır.

Grubun başlıca faaliyetleri arasında;

 1. Basın bültenlerinin hazırlanması, dernek faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (Gazete, Radyo, TV, Dergi v.b ) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e - posta ve cep mesajı yoluyla ilgililerine ulaştırılmasınısağlamak,
 2. Derneğin programlarının, Basın Danışmanlığının, çeşitli konularda (faaliyet, açılış, ziyaret v.b) fotoğrafçekimlerinin yapılarak arşivlenmesinisağlamak,
 3. Basın Mensuplarıyla haber konulu görüşmelerinsürekliliğinisağlamak,
 4. Gazete kupürü arşivi ve yayın arşivi tutulmasını sağlamak,
 5. Basınla ilişkilerinamaç, hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitliaraştırmalar yapmak ve yönetim kurulunun bilgisine sunmak,
 6. Dernek tarafından düzenlenentüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişimegeçmek,
 7. Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere, hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara vermek ve sonuçlandırmak,
 8. Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek derneğin leh veya aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak dernekle ilgili yayınlanan haberlerle ilgili olarak yönetim kuruluna rapor vermek
 9. Dernek programlarının yerel-ulusal basına bildirilmesini sağlamak,
 10. Dernek yönetim kurulunun  kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın – yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasınısağlamak,
 11. Dernek yönetim kurulunun  basın toplantılarının organize edilmesini sağlamak yer alır. 


Dr. Çağatay ÇİFTER 
(Komisyondan Sorumlu TCD-YK Üyesi)


Dr. Atakan Sezer


Dr. Taner Kıvılcım 


Dr. Gamze Çıtlak


Dr. Özlem Sert