Ülkemizdeki genel cerrahi uzmanlarının yaklaşık %17’si özel sağlık sektöründe; özel hastanelerde ve polikliniklerde çalışmaktadır. Ülkemizde son yıllarda çeşitlenen ve giderek daha karmaşık hale gelen sağlık hizmeti sunumu göz önüne alındığında TCD bünyesinde bir özel hekimlik çalışma grubunun kurularak bu sektördeki meslektaşlarımızın gereksinimlerinin ve sorunlarının öğrenilmesi ve özlük haklarının korunması, geliştirilmesi için çaba gösterilmesi hedeflenmiştir.

Özel Çalışan Cerrahlar Komisyonu


Dr. Levhi AKIN
(Komisyondan Sorumlu TCD-YK Üyesi)


Dr. Osman ABBASOĞLU
(Ankara)


Dr. Hovsep HAZAR
(İstanbul)


Dr. Adil TANIK
(Ankara)


Dr. Kürşat SERİN
(Ankara)

   

 

 Türk Cerrahi Derneği Özel Çalışan Cerrahlar Çalışma Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

 Çalışma grubu yönergesine ulaşmak için tıklayınız