Değerli Üyelerimiz,

Türk Cerrahi Derneği, “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” uygulanması ile Genel Cerrahi alanında ortaya çıkan sorun ve aksaklıklarla ilgili olarak Dr. Nuri Aydın Kama ve üyelerimizden Dr. Hakan Kulaçoğlu koordinatörlüğünde bir komisyon kurarak, detaylı bir çalışma yapmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki Genel Cerrahi Klinik Şeflikleri’den yazılı görüşleri istenmiştir. Ayrıca, internet ortamında Genel Cerrahi uzmanlarının görüşleri alınmıştır. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra da ekte göreceğiniz 2 rapor hazırlanmış ve 12.6.2009 tarihinde TCD Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. (Performans çalışma grubu yönergesine ulaşabilirsiniz.)

Bu raporlardan ilkinde; performansa dayalı ek ödeme sisteminin cerrahi mesleğine ve uygulamalarına etkileri irdelenmiştir. İkincisinde ise, bu güne kadar yapılan uygulamalardan ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek Genel Cerrahi aleyhine olan ve düzeltilmesini istediğimiz hususlar sıralanmıştır.

Süreçlere katkı sağlayacağını umduğumuz bu iki çalışmayı Sağlık Bakanlığı Performans Yönetim ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığına ve ilgili Müsteşar Yardımcısına gönderdik.

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

Performans Uygulaması Çalışma Grubu


Dr. Can ATALAY
(Komisyondan Sorumlu TCD-YK Üyesi)

 


Dr. Hakan KULAÇOĞLU


Raporları okumak için tıklayınız