Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
VB44 - Travmatik Diafragma hernisinde Transabdominal laparoskopik yaklaşım ve Dual mesh uygulanması
Halit Batuhan Demir, Yahya Çapkis, Yasemin Kırmızı, Dilek Kuzukıran, Semra Demirli Atıcı, Fuat İpekçi
Yok
SS139 - Tek Kesiden Laparoskopik Kolesistektomi ve Konvansiyonel Laparoskopik Kolesistektomi uygulanmış hastaların postoperatif Yaşam Kalite ve Vücut İmaj Anket sonuçlarının istatistiksel olarak karşılatırılması; Prospektif Randomize Klinik çalışma
Hüseyin Sinan
Yok
VB45 - Robotik Total Gastrektomi
İsmail Ahmet Bilgin
Yok
SS140 - Bir akut batın nedeni: Kist hidatik perforasyonları
Faik Tatlı
Yok
VB46 - Total Pelvik Egzantrasyon + S3 sakrektomi + IORT
Burçin Batman, Oktar Asoğlu
Yok
SS141 - Karaciğer kist hidatik cerrahi tedavisinde açık ve laparoskopik yaklaşımların karşılaştırılması
Mustafa Hasbahçeci
Yok
VB47 - Özefagus kanserinde robotik transtorasik özofajektomi
Onur Bayraktar
Yok
SS142 - Nonkolorektal karaciğer metastazları için hepatik rezeksiyon: 84 hastanın değerlendirilmesi
Ömer Cennet, Osman Abbasoğlu, Erhan Hamaloğlu
Yok
VB48 - Dalak Hamartomu Nedeniyle Yapılan Laparoskopik Parsiyel Splenektomi
Yahya Ekici, Tevfik Avcı, Tugan Tezcaner, Hüseyin Onur Aydın, Ebru Hatice Ayvazoğlu Soy, Gökhan Moray
Yok
SS143 - Pankreas adenokarsinomlu hastalarda Caveolin–1’ in serum düzeylerinin klinik öneminin belirlenmesi
Mehmet Karabulut, Nuri Alper Şahbaz, Halil Aliş
Yok
VB49 - Obezite nedeniyle intragastrik balon yerleştirilmesi sırasında duodenum 2-3. kıtasının patlama rüptürünün laparoskopik yöntemle tamiri ve uzun dönemde gelişen retroperitoneal absenin gastroskopi ile nekrozektomisi
Derya Salim Uymaz
Yok
SS144 - Pankreas adenokarsinomlu hastalarda serum omentin düzeylerinin klinik önemi
Mehmet Karabulut, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Halil Aliş
Yok
VB5 - Ender görülen 3 fıtık olgusunun laparoskopik onarımı: Amyand fıtığı, Prevasküler fıtık ve Spiegel fıtığı
Hakan Gök
Yok
SS145 - Preoperatif ERCP Endikasyonun Laparoskopik Kolesistektomide Konversiyon için Prediktif Olarak Önemi
Erman Eker
Yok
VB50 - Böbrek Transplantasyonlu Perfore Apandisit Olgusunda Laparoskopik Apendektomi
Servet Karagül
Yok
SS146 - Ratlarda Karaciğerde Oluşturulan Hepatik İskemi-Reperfüzyon Hasarına Hypericum Perforatum'un Etkileri
Altan Aydın, Ömer Şakrak, Utku Tonguç Yılmaz, Mustafa Kerem
Yok
VB51 - Senkron Sigmoid Kolon Tümörü ve Karaciğer Metastazlı Hastada Eş Zamanlı Laparoskopik Rezeksiyon
Kürşat Serin
Yok
SS147 - ERCP ilişkili perforasyonlarda OMÜ deneyimi
Kağan Karabulut
Yok
VB52 - Karaciğer 7.segment yerleşimli tümörlerde laparoskopik rezeksiyon mümkün mü?
Kürşat Serin
Yok
SS148 - Karaciğer Kist Hidatiğinde Cerrahi Yöntem Olarak Laparoskopik Yaklaşımın Değerlendirilmesi
Serkan Ademoğlu, Mümtaz Erakın, Murat Akıcı
Yok