Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-1122 - 22 meme kanserli erkek hastanın klinik, tanısal ve terapötik özellikleri
Serdar Gökay Terzioğlu, Murat Özgür Kılıç, Gül Dağlar
Yok
SS079 - Adipoz Kökenli Kök Hücre ve Trombositten Zengin Fibrinin Kolon Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma
Ahmet Celalettin Şendoğan
Yok
PS-1123 - Meme Kanseri Hastalarında Sentinal Lenf Nodu Metatazını Etkileyen Klinik ve Patolojik Faktörler
Önder Karahallı, Turan Acar, Murat Kemal Atahan, Nihan Acar, Mehmet Hacıyanlı, Erdinç Kamer
Yok
SS080 - Kolorektal kanserli 75 yaş ve üstü hastalarda laparoskopik rezeksiyonun kısa, orta ve uzun dönem sonuçları
Derya Salim Uymaz
Yok
PS-1124 - Meme Karsinomu Nedeniyle Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Yapılan Hastalarda, Preoperatif Meme Ultrasonografi ve Mamografi İle Aksiller Bölgenin Değerlendirilmesi
Kürşat Yemez, Murat Kemal Atahan, Turan Acar, Nihan Acar, Mehmet Hacıyanlı, Erdinç Kamer, Hüdai Genç
Yok
SS081 - Lokal nükslü Rektum kanserinde 9 Olguda Total Pelvik Egzantrasyon (TPE), Intraoperatif Radyoterapi (IORT), Kompozit Kemik Rezeksiyonu
Burçin Batman
Yok
PS-1125 - Meme Kitlelerine Yapılan Tru-cut Biyopsi Sonuçları
Bahri Özer
Yok
SS082 - Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) geni C677T ve A1298C polimorfizmlerinin kolorektal kanser ile ilişkisi
İkbal Ovalı
Yok
PS-1126 - Meme Kanserinde Farkındalık Oluşturabildikmi
Suat Benek
Yok
SS083 - Patolojik Tam Yanıt Alınan Rektum Kanser Cerrahisinin Uzun Dönem Sonuçları
Yalın İşcan
Yok
PS-1127 - İdiyopatik granülomatöz mastitte tanı ve tedavi ikilemleri
Fatih Çiftci
Yok
SS084 - Peritoneal metastaz kompleksite skorlaması
Selman Sökmen
Yok
PS-1128 - Neoadjuvam kemoterapi öncesi biyopsi ile doğrulanmış aksiller metastazı olan hangi hasta grubunda tedavi sonrası aksiller diseksiyon göz ardı edilebilir?
Hasan Karanlık
Yok
SS085 - Rektum kanseri hastalarında cerrahi öncesi ve sonrası cinsel fonksiyon bozukluğu oranlarının değerlendirilmesi. Prospektif çalışma
Wafi Attaallah, Süleyman Çağlar Ertekin, Cumhur Yeğen
Yok
PS-1129 - Meme Kanserinde Aksillaya Yaklaşımda Moleküler Alttipler Belirleyici Bir Faktör Olabilir mi?
Fikret Ezberci, Hüseyin Kerem Tolan, Mustafa Özbağrıaçık, Buket Altun Özdemir, Sema Yüksekdağ, Gürhan Baş
Yok
SS086 - Rektum kanseri nedeniyle açık ve laparoskopik rezeksiyon yapılan hastaların sonuçlarının karşılaştırılması
Fevzi Cengiz, Erdinç Kamer, Turan Acar, Yasin Peker, Kemal Atahan, Mehmet Hacıyanlı
Yok
PS-1130 - Nadir bir meme kitlesi: İntravasküler Nodüler Fasciitis
Niyazi Karaman, Mahmut Onur Kültüroğlu, Bülent Aksel, Lütfi Doğan, Mehmet Ali Gülçelik
Yok
SS087 - Robotik rektum kanseri cerrahisinde {da Vinci® Xi} sistemi {Si} sisteminden daha mı iyi? {da Vinci®} robotun iki farklı modelinin karşılaştırılması
Volkan Özben
Yok
PS-1131 - Duktal Karsinoma İnsituda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi gereklimidir?
Ali İbrahim Sevinç
Yok
SS088 - Thymoquinone’nun sol kolon anastomoz iyleşmesine etkisi: deneysel bir çalışma
Remzi Kiziltan
Yok