Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-1152 - Malign Meme Hastalıklarının Değerlendirmesinde: Muayene ve Radyoloji
Şükrü Taş
Yok
PS-1153 - Meme Kanseri Cerrahisinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi (SLNB) Sonuçlarımız; Sadece Metilen Mavisi Kullanmak Yeterli midir?
Fikret Ezberci, Hüseyin Kerem Tolan, Ediz Kıvanç, Mustafa Özbağrıaçık, Gürhan Baş, Sema Yüksekdağ, Hakan Çakıt
Yok
PS-1154 - Memenin Karsinosarkomu: Olgu Sunumu
İbrahim Atak
Yok
PS-1155 - Nadir bir mastitis: Ksantogranülomatöz Mastitis
Saadet Akturan
Yok
PS-1156 - Erken Evre Meme Kanseri Hastalarında Sentinel Lenf Nodu: Frozen ve Parafin Sonuçlarının Karşılaştırılması 55 hasta
Veysel Barış Turhan, Gökay Çetinkaya, Mahir Nasirov, Kürsat Dikmen, Salim Çağatay Çifter, Osman Kurukahvecioğlu
Yok
PS-1157 - Bilateral Meme ve Tiroidde Senkron Üç Primer Tümör: Olgu Sunumu
Hande Köksal
Yok
PS-1158 - Over Metastazı ile Seyreden Meme Kanseri
Fikret Ezberci, Sema Yüksekdağ, Buket Altun Özdemir, Mustafa Özbağrıaçık, Gürhan Baş
Yok
PS-1159 - Memede Malign Melanomu Taklit Eden Pigmente Paget Hastalığı
Mehmet Ali Eryilmaz
Yok
PS-1160 - Memenin Hamartomuna Yaklaşımımız
Gökhan Avşar
Yok
PS-1161 - Memenin İnvaziv Duktal Karsinomunun Safra Yoluna Metastazı, Olgu Sunumu
Hasan Bostancı, Mahir Nasirov, Çağrı Büyükkasap, Kürşat Dikmen, Mustafa Kerem
Yok
PS-1162 - İnsidental Saptanan 17 Polythelia Vakası
Mustafa Suphi Turgut
Yok
PS-1163 - Meme Kanseri Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Aksiller Lenf Nodu Pozitifliğine Etki Eden Prognostik Faktörler
Emre Danış, Turan Acar, Kemal Atahan, Ercüment Tarcan, Nihan Acar, Özcan Dere, Kürşat Yemez, Önder Karahallı, Mehmet Hacıyanlı
Yok
PS-1164 - Meme ve Aksiller Kitlelere Uygulanan 16 - Gauge Kesici İğne Biyopsisinin Tanısal Performansı
Gülten Sezgin
Yok
PS-1165 - Meme Kanserini Taklit Eden Bir Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu
Haydar Celasin
Yok
PS-1166 - Memede İntravasküler Noduler Fasiit
Mahmut Onur Kültüroğlu, Yavuz Selim Kahraman, Niyazi Karaman, Onur Can Güler, Yunus Acar
Yok
PS-1167 - Aksesuar memeyle etkili emzirme mümkün mü? Polimastia-Politelia birlikteliği
Aybala Ağaç Ay
Yok
PS-1168 - Kapiller Hemanjiom: Memenin Nadir, Benign Bir Tümörü
Hande Köksal
Yok
PS-1169 - Memede Travma Öyküsü Olmayan Tekrarlayan Dev Hemorajik Kist Zemininde Gelişen İnvaziv Duktal Karsinom
Oktay Aydin, Gökhan Karaca, Faruk Pehlivanlı, İsmail Özler, Canan Altunkaya
Yok
PS-1170 - Meme kanseri nedeniyle opere edilen hastaların takiplerinde rastladığımız nonpalpabl malignite şüpheli lezyonlar
Aybala Koptur, Volkan Doğru, Muhittin Yaprak, Cumhur Arıcı
Yok
PS-1171 - Meme Cildinde Lenfanjioma Sirkumskriptumlu Hasta
Kenan Teker, Emre Dikmeer, Yahya Çapkis
Yok