Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0300 - Endemik guatr bölgesinde insidental tiroit papiller mikrokanseri
Emin Gürleyik
Yok
PS-0556 - Mezenter Pannikülit ve İleus
Cem Emir Güldoğan
Yok
PS-0301 - Substernal guatrlı hastalarda mediastinal bölümün değerlendirilmesinde kullanılan volümetrik analizlerin ekstraservikal girişim ihtiyacının öngörülmesindeki değeri
İsmail Cem Sormaz
Yok
PS-0557 - Diversiyon amaçlı açılan loop ileostomilerde kapama: Anastomozu staplerle mi yapalım elle mi?
Abdullah Şişik, Fatih Başak, Metin Yücel, Gürhan Baş
Yok
PS-0302 - İyi lokalize edilmiş soliter paratroid adenomalı hastalarda rutin frozen section gereklimidir ?
Oktay İrkörücü
Yok
PS-0558 - Gastrointestinal Stromal Tümörler: 25 olgunun klinik ve patolojik incelenmesi
Dogan GONULLU
Yok
PS-0303 - Occult Papiller Kanser de Multisentrite İlişkisi ve Artan Sıklıgı
Bahri Özer
Yok
PS-0559 - Distal Subtotal Gastrektomi Sonrası İyatrojenik Omega Anastomoza Bağlı Kısa Bağırsak Sendromunun Cerrahi Tedavisi
Eyüp Kahya
Yok
PS-0304 - Geleneksel yöntem, Ligasure precise ve Harmonic focus ile Benign Tiroid hastalıklarında Tiroid cerrahisi
Fatih Çiftci
Yok
PS-0560 - Mide Kanserinde Ameliyat Öncesi Serum CEA ve CA19-9 Pozitifliğinin Klinikopatolojik Faktörlerle Korelasyonu
İbrahim Atak, Serkan Fatih Yeğen, Mehmet Lütfü Polat, Uygar Düzci, Murat Çalıkapan
Yok
PS-0305 - Primer Hiperparatiroidizme Bağlı Hiperkalsemik Kriz: Nadir Bir Endokrinolojik Acil
Gülden Ballı
Yok
PS-0561 - Hiatus herni cerrahisi uygulanan hastaların demografik özellikleri
Şahin Kahramanca
Yok
PS-0306 - Platelet Dağılım Genişliği ile Papiller Troid Kanseri ilişkisi
Özkan Yılmaz
Yok
PS-0562 - Tekrarlayan Sklerozan Enkapsüle Peritonit Ataklarında Peritonektomi Tedavisi
Eyüp Murat Yılmaz
Yok
PS-0307 - emergency parathyroidectomy under combined superfıcıal and ıntermedıate cervical plexus block: a fatal case of hypercalcemic crisis
Erkan Somuncu, Feti Akyol, Arda Işık
Yok
PS-0563 - Perkütan Endoskopik Gastrostomi Ve Laparoskopik Gastrostominin Karşılaştırılması
Esra Di̇şçi̇, Bünyami Özoğul, Mehmet İlhan Yıldırgan, Sabri Selçuk Atamanalp, Mustafa Yeni
Yok
PS-0308 - Tiroidektomi Sürecinde Hastaların Yaşadıklarını Anlamak
Nazmiye Kocaman Yıldırım
Yok
PS-0564 - Nadir Bir İleus Nedeni: Primer İnce Barsak Adenokarsinomu - Olgu Sunumu
Tuna Bi̇leci̇k
Yok
PS-0309 - Sürrenalektomi Yapılan Hastalarımızın Retrospektif Analizi
Tonguç Utku Yi̇lmaz
Yok
PS-0565 - Fitobezoara Bağlı İnce Bağırsak Tıkanıklığı
Tuna Bi̇leci̇k
Yok