Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
H41 - Acil birimlerde hastaların triyaj ve hemşirelik uygulamalarından memnun olma durumları
Yasemin Özhanlı, Neriman Akyolcu
Yok
H42 - Hasta güvenliği için kimlik doğrulama hasta bilekliği kullanımına ilişkin hemşirelerin görüş ve uygulamaları
Yasemin Güner
Yok
H43 - Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Elektif Cerrahi Yapılacak Hastaların Preoperatif Kaygı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Yurdanur Karaaslan, Arzu Demirali Emir, Yıldız Tosun, Hamdiye Banu Katran
Yok
H44 - Türkiyede yapılan laparoskopik ve laparotomik histerektomilerin postoperatif sonuçlarının güncel çalışmalar ışığında değerlendirilmesi
Refika Genç Koyucu
Yok
H45 - Cerrahi hemşireliği dersi almış öğrencilerle cerrahi hemşirelerinin ağrı hakkındaki bilgileri
Neslihan Söylemez, Seher Tanrıverdi, Meral Ucuzal
Yok
H46 - Cerrahi hemşireliği dersi almış öğrencilerin ve cerrahi hemşirelerinin ağrılı hasta bakımı hakkındaki bilgileri
Neslihan Söylemez, Seher Tanrıverdi, Meral Ucuzal
Yok
H47 - Cerrahi Operasyon Geçiren Hastalarda Venöz Tromboemboli Sıklığının ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi: Retrospektif Çalışma
Aylin Durmaz Edeer, Saadet Çömez, Hale Turhan Damar, Ayşegül Savcı
Yok
H48 - Ameliyat sonrası ilk 24 saatte erken ayağa kaldırmanın hızlı iyileşmeye etkisi: Sistematik inceleme
Asu Konca Uğurlu, Sennur Kula Şahin, Selda Seçginli, Fatma Eti Aslan
Yok
H49 - Meme Kanserli Hastalarda Bilgi Gereksinimi Ve Telefon Hemşireliği İle Karşılanması
Arzu Tuna
Yok
H5 - Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin Etik Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi
Selda Ri̇zalar
Yok
H50 - Sitoredüktif Cerrahi Uygulanan Hastada Hemşirelik Bakımı
Birgül Ödülözkaya, Volkan Geçgil, Zeliha Demirci, Abdulsamet Bozkurt, Selin Kapan, Halil Alış
Yok
H51 - Ameliyathanelerde Yangın Risk Değerlendirilmesi
Nergiz Ter, Vildan Tanıl
Yok
H52 - Üniversite Hastanesine Başvuran Suriyeli Mültecilerin Hizmet Alma Durumlarının Değerlendirilmesi
Yurdanur Çetinkaya
Yok
H53 - Kolon Kanserli Hasta Yakınlarının Bakım Yükünün Değerlendirilmesi
Gönül Yılmaz, İkbal Çavdar
Yok
H54 - Hemşirelerin Meme Kanseri Konusunda Farkındalık ve Erken Tanı Yöntemlerini Uygulama Durumları
Hamide Kaya, Ahu Arslantaş, Mürvet Gürcan, Oktay Kaya, Fikriye Yaman, Yasemin Salman Koşar, Güldeniz Karadeniz Çakmak
Yok
H55 - Yanıklı Çocukların Ailelerinin Taburculuk Sonrası Yaşadıkları Sorunların Ve Nedenlerin Belirlenmesi
Nazife Gamze Özer
Yok
H56 - Ameliyathane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğinin İncelenmesi
Hülya Selçuk
Yok
H57 - Ameliyat Olan Hastalarda İstenmeyen Hipotermi İnsidansı Ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi
Fatma Vural, Buket Çelik, Kübra Yasak, Zeynep Deveci
Yok
H58 - Cerrahi Hemşirelerinin İntestinal Stoma Bakımına İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Sevim Çelik
Yok
H59 - Ameliyat Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokollerine Göre Ameliyat Öncesi Gelenekselci Miyiz, Yenilikçi Mi?
Aydanur Aydın
Yok