Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-1207 - Sleeve Gastrektomi, Roux-en-Y Gastrik Bypass ve Mini-Gastrik Bypass Ameliyatlarının Kan Şekeri Regülasyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Bayram Çolak, Serdar Yormaz, İlhan Ece, Huseyin Yılmaz, Fahrettin Acar, Hüsnü Alptekin, Ertugrul Kafalı, Mustafa Şahin
Yok
PS-1208 - Bariatrik cerrahide superobeslere yaklaşım protokollerimiz
Serdar Yormaz, Mustafa Şahin
Yok
PS-1209 - İstanbul Bariatrics '' 384 vakalık deneyimimiz''
Ozan Şen, Ahmet Gökhan Türkçapar, Selma Zvizdiç, Mehmet Ali Yerdel
Yok
PS-1210 - Pahalı bir tedavi yöntemi olan obezite cerrahisinde komplikasyon oranını ve maliyeti düşürmek mümkün mü?
Kürşat Serin
Yok
PS-1211 - Sleeve gastrektomi sonrası aktif gaz aspirasyonunun ameliyat ağrısı üzerine etkileri
Tuğba Han Yilmaz, Varlık Erol, Hüseyin Gülay
Yok
PS-1212 - Bariatrik cerrahi alanındaki cerrahi uygulamaların bilimsel aktiviteye yansımasının değerlendirilmesi
K. Koray Baş
Yok
PS-1213 - Laparoskopik Roux-en-Y Gastrik Bypass Yapılan Morbid Obezite Hastalarında Harmonic Kesici ve LigaSure’un Karşılaştırılması
Serdar Kırmızı, Servet Karagül, Ali Tardu, İsmail Ertugrul, Fatih Sümer, Mehmet Ali Yağcı, Cüneyt Kayaalp
Yok
PS-1214 - Morbid Obez Hastalarda Laparoskopik Sleeve Gastrektominin Karaciğer Fonksiyon Testleri ve Kolestaz Enzimleri Üzerine Etkisi
Uğur Doğan, Yaşar Çöpelci, Tuğrul Çakır, Erdem Can Yardımcı, Mehmet Altuğ Kazak, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç
Yok
PS-1215 - Laparoskopik Sleeve gastrektominin morbid obez hastalarda koku alma hassasiyetine etkisi
Hasan Altun
Yok
PS-1216 - Tek merkezde tek cerrah tarafından yapılan 228 obezite cerrahisi operasyonunun irdelenmesi
Mehmet Fuat Çetin
Yok
PS-1217 - Sleeve gastrektomi sonrası meydana gelen wernicke ensefalopatisi: olgu sunumu
Ahmet Mücteba Öztürk, Ozan Namdaroğlu, Savaş Yakan, Nazif Erkan
Yok
PS-1218 - Obezite cerrahisinde mükemmelliyet merkezinden 600 hastalık laparoskopik Sleeve gastrektomi deneyimi
Hasan Altun
Yok
PS-1219 - Elle ve Staplerle Yapılan Sleeve Gastrektomilerin Karşılaştırılması
Serdar Kırmızı, Servet Karagül, İsmail Ertugrul, Ali Tardu, Fatih Sümer, Cüneyt Kayaalp
Yok
PS-1220 - Sleeve Gastrektomi Yapılan Morbid Obezite Hastalarımızda Gastrik Rezeksiyon Materyalinin Histopatolojik Bulguları
Levent Uğurlu, Cengiz Aydın, Tayfun Kaya, Mehmet Üstün, Emre Turgut
Yok
PS-1221 - Morbid obez hasatalarda Laparoskopik Sleeve Gastrektomi sonrası serum lipid düzeylerindeki değişiklikler
Varlık Erol, Tuğa Han Yılmaz, Hüseyin Gülay
Yok
PS-1222 - Sleeve Gastrektominin Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalığına Erken Dönem Etkileri
Bora Karip
Yok
PS-1223 - Morbid Obez Laparoskopik Kolesistektomi Yapılan Vakada Ultrasonografi Eşliğinde Torasik Paravertebral Blok Uygulaması
Gülçin Aydin
Yok
PS-1224 - Helikobakter pilori enfeksiyonu, sleeve gastretomi sonrası majör komplikasyon oranını etkiler mi?
Hasan Altun
Yok
PS-1225 - Bariatrik Cerrahide Port Yeri Kanamalarını Nasıl Önleyebiliriz?
Yılmaz Polat, Sertaç Usta, Koray Karabulut
Yok
PS-1226 - GİST tanısı alan obez hastada sleeve gastrektomi: Cerrahi tedavi seçeneği
Ahmet Mücteba Öztürk
Yok