Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0340 - Genç Hastada Nadir Olarak Görülen Pankreas Endokrin Tümörü İnsülinoma: Olgu Sunumu
Şevket Barış Morkavuk, Murat Güner, Abdullah Durhan, Ebru Esen, Salim Demirci
Yok
PS-0596 - Erişkinlerde ince bağırsak invajinasyonları ve sebepleri
Alaattin Öztürk
Yok
PS-0341 - Meme kanserinde östrojen, progesterone reseptörleri ve C-erbB2 ile nötrofil-lenfosit oranın (NLR) karşılaştırılması
Süleyman Çetinkünar
Yok
PS-0597 - Eş Zamanlı (Senkron) iki odaklı primer mide kanseri: Olgu Sunumu
Murat Güner, Şevket Barış Morkavuk, Orhan Kalaycı, Mehmet Aslan, Kağan Gökçe, Ali Ekrem Ünal
Yok
PS-0342 - Tiroid papiller kanserinde “tall cell” varyant: Nadir ancak agresif alt tip; 2 olgu sunumu
Serkan Karaıslı
Yok
PS-0598 - Kısa barsak sendromlu erişkin hastanın Seri Transvers Enterosplasti (STEP) prosedürü ile cerrahi tedavisi
Barış Özcan
Yok
PS-0343 - Endemik bir bölgede 940 tiroidektomi olgusunun değerlendirilmesi: Tek merkez, tek cerrah deneyimi
Mehmet Tolga Kafadar
Yok
PS-0599 - İleostomide stoma ağzında gelişen invaginasyon/olgu sunumu
Ömer Engin, Ulaş Urgancı, Ebru Tanyer
Yok
PS-0344 - Adrenal Onkositik Tümör, Nadir Bir Olgu
Sezgin Mutlu
Yok
PS-0345 - Nadir Bir Olgu:Riedel Tiroiditi
Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Utku Tantoğlu, Hakan Ataş, Mustafa Alimoğulları, Gökhan Akkurt, Arzu Boztaş
Yok
PS-0346 - Tiroid İnce İğne Biyopsi Sonuçlarının Yeterliliğinin Değerlendirilmesi
Güven Erdoğrul
Yok
PS-0347 - Nüks tiroid karsinomu kliniğiyle prezente olan gossipiboma
Savaş Yakan, Ozan Barış Namdaroğlu, Nazif Erkan, Mehmet Yıldırım
Yok
PS-0348 - Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ve cerrahi sonrası histopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması
Serdar Aydoğan, Savaş Yakan, Ozan Barış Namdaroğlu, Ahmet Mücteba Öztürk, Nazif Erkan, Mehmet Yıldırım
Yok
PS-0349 - Boyun ve Tiroid Cerrahisinde Postoperatif Yapışıklığın Önlenmesinde Allantoin, Heparin, Extractum Cepae'nin Etkileri
Şener Balas
Yok
PS-0350 - Papiller tiroid kanserinde cilt altı tümör implantasyonuna ait lokal nüks
İlknur Kepenekçi Bayram
Yok
PS-0351 - Pankreasın pilor koruyucu pankreatikoduodenektomi ile tedavi edilen nadir bir endokrin tümörü
Coşkun Polat
Yok
PS-0352 - Paratiroid Karsinomu- rastlantısal endokrin malignitesi
Mehmet Fati̇h Eki̇ci̇
Yok
PS-0353 - Tiroglossal Kanal Kistinde Boyun Metastazı Olmayan Tiroid Papiller Karsinomu
Niyazi Karaman, Onur Can Güler, Bülent Aksel, Lütfi Doğan, Mehmet Ali Gülçelik
Yok
PS-0354 - Total Tiroidektomi Operasyonuna Santral Lenf Nodu Diseksiyonu Eklenmesi Komplikasyon Oranlarında Artışa Neden Olabilir
Oğuz Uğur Aydın
Yok
PS-0355 - Tiroid bezinin primer squamoz hücreli karsinomu
Eyüp Murat Yılmaz
Yok