Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
SS304 - Abdominal tüberkülozlu kırk dokuz hastanın değerlendirilmesi
Murat Özgür Kılıç
Yok
SS305 - Kollajen/altın nanopartikül içeren nanokompozitler: potansiyel yara bakım ürünleri
Ömer Aktürk
Yok
SS306 - Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüs Hastalığı Etiyolojisinde Kollajen Tip I / III Oranının Rolü
Arif Atay
Yok
SS307 - Akut Pankreatitte Renal Hasarın Engellenmesinde Erıtropoetının Etkınlığının Araştirilmasi - Deneysel Çalişma
Yusuf Arslan
Yok
SS308 - Deneysel akut nekrotizan pankreatit modelinde curcuminin etkisi
Sema Koçyi̇ği̇t
Yok
SS309 - Diyabetik ayak ülseri tedavisinde intralezyonel epidermal büyüme faktörü uygulaması
Murat Kendirci, Ahmet Çınar Yastı
Yok
SS310 - Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz Fistülde İlk 24 saat Sistolik-Diastolik Basıncın Fistül Çalışmasına Etkisi
Hamit Karayağız
Yok
SS311 - İntraabdominal Ekstragenital Yerleşimli Endometriozisler: Tek Merkez Deneyimi
Ahmet Rencüzoğulları
Yok
SS312 - Malign Melanomda Cerrahi Sonrası Adjuvan Immunoterapi ve Kemoterapi Deneyimimiz
Musa Zorlu
Yok
SS313 - Pilonidal sinüsün Limberg flep ile tedavisinde orta hattan uzaklaştırıcı kapama hatalarının nüks faktörü olarak önemi: çok merkezli, eşleştirimiş vaka-kontrol çalışması
Mehmet Kaplan
Yok
SS314 - Ratlarda dexmedetomidinin radyoaktif iyot toksisitesine karşı hepatoprotektif etkisi
Kemal Ki̇smet
Yok
SS315 - Değişik formlarda hazırlanan trombositten zengin plazmaların yara iyileşmesi üzerine etkileri
Mehmet Esat Duymuş
Yok
SS316 - Değişik trombosit konsantrasyonları içeren trombositten zengin plazmaların yara iyileşmesi üzerine etkileri
Abdullah Bulgurcu
Yok
SS317 - Geniş bir endoskopik biopsi serisinde Helikobakter Pilori ve atrofik gastrit ilişkisi
Türker Acehan
Yok
SS318 - Lokal ileri intraabdominal, pelvik ve retropertioneal malignitelerde intraoperatif radyoterapinin yeri
İsmail Ahmet Bilgin
Yok
SS319 - Genel cerrahi uzmanlık eğitim programında ultrasonografi eğitimi ve cerrahi asistanlarının ultrasonografi öğrenme eğrilerinin değerlendirilmesi
Şener Balas
Yok
SS320 - Parsiyel ve yaygın akut mezenterik iskemi ve nekrozda kan biyokimyası değişikliklerinin analizi
Necdet Özçay
Yok
SS321 - Pilonidal Sinüs Hastalığının Tedavisinde İntrakaviter Fenol Uygulaması: Erken Dönem Sonuçlar
Gülden Ballı, Melek Gökova, Atahan Acar, Murat Kemal Atahan, Ercüment Tarcan
Yok
SS322 - Postoperatif Peritoneal İnflammasyon ve Adezyon Üzerine Plateletten Zengin Plazmanın Etkileri
Dursun Özgür Karakaş
Yok
SS323 - Trombositten zengin plazmanın (TZP) intraabdominal adezyon oluşturma potansiyelinin değerlendirilmesi
Ferudun Kaya
Yok