TCD bünyesinde İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından  ERCP Eğitimi başlatılacaktır. Aşağıda programı yayınlanan 6 aylık eğitim sonunda TCD tarafından "Temel ERCP Eğitimi almıştır" belgesi verilecektir.

Başvuru yapılacak iletişim adresleri

Doç. Dr. Hasan Bektaş ve Doç. Dr. Serkan Sarı
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
hasanbektas3417@hotmail.com, drserkansari@yahoo.com

Prof. Dr. Sezgin Yılmaz
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
drsezginyilmaz@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş  ve Uz. Dr. Ali Kocataş
Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi
drkocatas@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. Doğan Albayrak ve Uz. Dr. İbrahim Ethem Cakcak
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi
albayrakdogan@hotmail.com, ethemcakcak@hotmail.com

Başvuru koşullarına ulaşabilmek için lütfen tıklayınız.

Eğitim merkezi olma koşullarına ulaşabilmek için lütfen tıklayınız.