Dr. Ali Uzunköy
(Sorumlu YK Üyesi)


Dr. Ahmet Çınar Yastı
(YK Üyesi)


Dr. Settar Bostanoğlu
(YK Üyesi)

 • Dr. Cihangir Akyol
  (Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği)
 • Dr. Ömer Alabaz
  (Türk Ostomi Cerrahi Derneği- Güney Anadolu Cerrahi Derneği)
 • Dr. Cengiz Aydın
  (Ege Bölgesi Cerrahi Derneği)
 • Dr. Umut Barbaros
  (İstanbul Cerrahi Derneği)
 • Dr. Erdal Birol Bostancı
  (Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği)
 • Dr. Yeşim Erbil
  (Endokrinolojide Diyalog Derneği)
 • Dr. Bahadır Ege
  (Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği)
 • Dr. Mehmet Eryılmaz
  (Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği)
 • Dr. Rasim Gençosmanoğlu
  (Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği)
 • Dr. Nuri Gönüllü
  (Fıtık Derneği)
 • Dr. Meltem Gülhan Halil
  (Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği)
 • Dr. Türkay Kırdak
  (Bursa Cerrahi Derneği) 
 • Dr. Gökhan Moray
  (Türkiye Organ Nakli Derneği)
 • Dr. Mehmet Müslümanoğlu
  (Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu)
 • Dr. İlgin Özden
  (Hepato Pankreatiko Bilier Cerrahi Derneği)
 • Dr. Aziz Sümer
  (Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği)
 • Dr. Duray Şeker
  (Ankara Cerrahi Derneği)
 • Dr. Halit Eren Taşkın
  (Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği)
 • Dr. Fatih Tunca
  (Endokrin Cerrahisi Derneği)
 • Dr. Melda Türkoğlu
  (Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği)
 • Dr. Nihat Zafer Utkan
  (Kocaeli Cerrahi Derneği)
 • Dr. Orçun Yalav
  (Çukurova Cerrahi Derneği)

*İsimler soyadı sırasına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.