Üyeler:

  • Dr. Mustafa Şahin
  • Dr. Ahmet Çınar Yastı
  • Dr. Kaya Yorgancı
  • Dr. Kemal Kısmet
  • Dr. Hakan Ahmet Acar
  • Dr. Yavuz Albayrak
  • Dr. Ömer İleli

Amaç:

Yanık yaralanmalı hastaların tedavisinde yer alan cerrahların pratik ve teorik uygulama sorunlarına ve bu sorunların çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak ve ilgili kurumlarla ve yanık tedavisiyle ilişkili diğer branşlarla iletişimin sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütmek; sonuçta Türkiye’de yanık yaralanmalı hastaların daha iyi tedavi edilebilmeleri için çalışmalarda bulunmak.

Yönetgenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yanık Çalışma Grubu


Dr. Mustafa ŞAHİN
(TCD YK Üyesi)


Dr. Ahmet Çınar YASTI


Dr. Kaya YORGANCI


Dr. Kemal KISMET


Dr. Hakan Ahmet ACAR


Dr. Yavuz ALBAYRAK


Dr. Ömer İLELİ