Tarih: 01-03 Kasım 2019

Kursa Başvur

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu 21.6.2000 tarihinden itibaren yazılı ve yapılandırılmış objektif klinik sınavlardan oluşan iki aşamalı yeterlik sınavları düzenlemektedir.

Cerrahi uzmanlığının ve uygulamasının standartlarını yükseltmek ve harmonizasyonu sağlamak için en önemli aşama yeterlik sınavları ve takip eden yıllardaki resertifikasyonlardır. Bu hedefe yeterlik belgesine sahip cerrahların sayısının artması ile ulaşabileceğiz.

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Sınavı'na meslektaşlarımızın katılımını teşvik etmek, sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olmak amacıyla Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Okulu’nun 2019 yılının ilk kursu İstanbul'da ikinci kursu ise İzmir'de düzenlenecektir.

Kursa Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Sınavı'na katılma hakkına sahip adaylar ile teorik bilgilerini güncellemek isteyenler katılabileceklerdir.

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Okulu 01-03 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara Türk Cerrahi Derneği’nde yapılacaktır.

Katılım ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

* SMG-STE puanı kazanılacaktır.

SAAT

1/11/2019

2/11/2019

 3/11/2019

09.00-09.45

 

TRAVMA- TRAVMAYA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

DR. MEHMET ERYILMAZ

İNTESTİNAL POLİPLER VE POLİPOZİS SENDROMLARI

DR. MEHMET ALİ KOÇ

09.45-10.45

 

TRANSPLANTASYON(İMMÜNOLOJİSİ- REJEKSİYONLAR –İNFEKSİYON ve MALİGNİTELER)

DR. ŞENER BALAS

KOLON KANSERİ

DR. MEHMET ALİ KOÇ

10.45-11.00

 

ARA

ARA

11.00-11.30

 

CERRAHİ ONKOLOJİ (GENEL BİLGİLER VE KLİNİK UYGULAMA)

DR. KERİM BORA YILMAZ

REKTUM KANSERİ

DR. NEŞET KÖKSAL

11.30-12.15

 

TİROİDİN HABİS HASTALIKLARI

DR. SERAP EREL

NADİR KOLEREKTAL TÜMÖRLER

DR. TANER BOSTANCI

12.15-13.00

 

YEMEK

YEMEK

13.OO-13.45

YARALANMAYA SİSTEMİK CEVAP

DR. SERHAT TOKGÖZ

ADRENAL TÜMÖRLERİ

DR. VOLKAN GENÇ

KARACİĞER TÜMÖRLERİ

DR. MUHARREM ÖZTAŞ

13.45-14.30

SIVI-ELEKTROLİT/ASİD-BAZ

DR. ÖZGÜR AKGÜL

MEME KANSERİ

DR. BETÜL BOZKURT

EKSTRAHEPATİK SAFRA YOLLARI ve SAFRA KESESİ KANSERİ

DR. ÖMER FARUK ÖZKAN

14.30-14.45

ARA

ARA

ARA

14.45-15.15

CERRAHİ İNFEKSİYON

DR. EMİN LAPSEKİLİ

MEME KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR

DR. EBRU MENEKŞE

PANKREAS KANSERLERİ

DR. MEHMET FATİH CAN

15.15-15.45

 CERRAHİ İNFEKSİYON

DR. EMİN LAPSEKİLİ

ÖZOFAGUS KANSERİ

DR. MEHMET FAİK ÖZÇELİK

 

15.45-16.00

ARA

ARA

 

16.00-16.30

ŞOK

DR. UTKU ÇELİK

MİDE KANSERİ

DR. MEHMET ZEKİ BULDANLI

 

16.30-17.00

ŞOK

DR. UTKU ÇELİK

OBEZİTENİN CERRAHİ TEDAVİSİ, METABOLİK CERRAHİ

DR. MÜNEVVER MORAN

 

Kursa Başvur